I töötuba: Molekulaardiagnostiline ja füsioterapeutiline kehalise võimekuse hindamine

Molekulaardiagnostika töötoa põhiosa moodustab praktiline töö, mille tulemusel saavad õpilased teada, kas nad võiksid spordis olla sprinterid või pigem maratoonarid. Osalejad eraldavad oma DNA, paljundavad sellest ühe lihaste valku kodeeriva geeni (ACTN3) ning selle uurimise järel saavad otsustada, kas neil on eelised kiirus- või vastupidavusspordiala viljelemiseks.  Õpituba juhendavad bioanalüütiku õppekava õppejõud ja üliõpilased.

Molekulaardiagnostilist geenianalüüsi täiendab kehalise võimekuse hindamise töötuba, kus füsioterapeudi õppekava õppejõud ja üliõpilased hindavad kiiruse, jõu, vastupidavuse testide ning õpilase eneseanalüüsi põhjal tema andekust spordis. Õpilased saavad infot enda kohta. Võrreldes füsioterapeutilise hindamise ja molekulaardiagnostilise analüüsi tulemusi, saavad koolinoored otsustada oma sportliku võimekuse üle – kas neile sobivad eelkõige kiirus- või pigem vastupidavusalad. Osalejatel palutakse kaasa võtta pikad dressid (külmal ilmaga ka joped). Kõrgkoolis on olemas pesemis- ja riietumisruumid.

Molekulaardiagnostilise ja füsioterapeutilise kehalise võimekuse hindamise töötoa ajakava:

10.00 - 10.10 Vastuvõtt riidehoius, reeglid maja liikumisel õpitoa ruumi liikumine
10.10 - 11.00 Molekulaardiagnostika I
11.00 - 12.00 Füsioterapeutiline kehalise võimekuse hindamine I
12.10 - 12.30 Molekulaardiagnostika II
12.30 - 13.15 Lõuna
13.15 - 14.00 Füsioterapeutiline kehalise võimekuse hindamine II
14.00 - 15.30 Molekulaardiagnostika III
15.30 - 16.30 Soovijatele majatuur (eelregistreerimisega päeva alguses) või tagasiside arvutiklassis, päeva kokkuvõte
16.30 - 17.00 Tagasiside, päeva kokkuvõte

Töötoa kohad on täitunud!