Virtuaalreaalsuse töötoad noortele: Õde ja Bioanalüütik

Alates 2019. aastast viivad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli töötajad Haridus- ja Noorteameti (Eesti Noorsootöö Keskuse õigusjärglane) tellimusel ellu õe ja bioanalüütiku ameteid tutvustavate virtuaalreaalsuse töötubade rändlust üle kogu Eesti. Virtuaalreaalsus on viimastel aastatel järjest enam populaarsust kogunud tehnoloogia, mis võimaldab spetsiaalset peaseadet kasutades viibida konkreetse keskkonna või tegevuse sees ning saada vahetu kogemus.

Töötubade eesmärk on siduda omavahel haridus ja tööelu, suurendades nii noorte kokkupuudet tööeluga, tõsta konkurentsivõimet kui ka anda suuniseid teadlikuma karjäärivaliku tegemiseks. Töötubades on noortel võimalik kogeda õe ja bioanalüütiku tööd läbi virtuaalreaalsusprillide, oma ala asjatundjate juhendamisel õppida elupäästvaid esmaabivõtteid ja praktiseerida õigeid laborialaseid võtteid.

Korraldame töötubasid üle Eesti ja osalema ootame eelkõige 15-19-aastaseid noori. Töötoad on osalejatele tasuta.

Haara unikaalsest võimalusest kinni ja kutsu meid virtuaalreaalsuse töötubasid läbi viima, et tuua tööelu noortele innovaatilisi lahendusi kasutades veelgi lähemale!

Lisainformatsioon ja töötubade tellimine: geritdreyersdorff(at)nooruse.ee

Töötubade toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESFi kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli koostööleping Haridus- ja Noorteametiga kestab 2021. aasta augusti lõpuni.