KOOSTÖÖ KOOLIDEGA

Teeme koostööd erinevate üldhariduskoolidega, sh gümnaasiumitega. Meie eesmärgiks on tõsta noorte terviseteadlikkust, tutvustada meditsiini ning tervishoiu valdkonnas olevaid õppimis- ja karjäärivõimalusi peamiselt  praktilise suunitlusega kursuste pakkumise kaudu.

Meie headeks koostööpartneriteks on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Tamme Gümnaasium, Kohtla-Järve Gümnaasium, Elva Gümnaasium, Viljandi Gümnaasium, Tallinna Saksa Gümnaasium, Võru Gümnaasium, Jõgeva Gümnaasium, Tartu ProTERA Erakool, Võnnu Keskkool, Tamsalu Gümnaasium.

Koolituspaketid

Oleme välja töötanud spetsiaalselt gümnaasiumitele mõeldud erinevaid tasulisi koolituspakette järgnevatel teemadel:

  • Esmaabi
  • Füsioloogia ja biokeemia
  • Terviseteadlikkus ja heaolu
  • Tervisekäitumine
  • Tervisenäitajad
  • Hoolides ja hoolitsedes
  • Tervislik treenimine
  • Molekulaardiagnostika

Koolituspakettide maht varieerub 8 tunnist 35 tunnini ja koolitajateks on kõrgkooli õppejõud. Koolitused toimuvad Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kohapeal, aga teatud teenuseid on võimalik tellida ka enda asutusse.

Lisaks olemasolevatele pakettidele oleme valmis teie vajadustest lähtuvalt välja töötama teile sobivaid kursuseid.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli külastamine

Meile on võimalik külla tulla terve õppeaasta jooksul. Külastuse käigus tutvustame kõrgkoolis õpetatavaid erialasid, näitame simulatsioonikeskust ja õppeklasse.

Karjääripäevadel ja teistel üritustel osalemine

Käime aktiivselt gümnaasiumite poolt korraldatavatel karjääripäevadel ja muudel üritustel, kus tutvustame praktiliste töötubade abil meie kõrgkoolis õpetatavaid erialasid ja õppetingimusi ning kõneleme muudel olulistel terviseteemadel.

Huvi korral võta julgelt ühendust kõrgkooli teenuste ja koostöö koordinaatoriga:

Silva-Sille Silgu
silvasillesilgu(at)nooruse.ee
737 0207