KOOSTÖÖ GÜMNAASIUMITEGA

Teeme gümnaasiumitega koostööd erinevates vormides. Meie eesmärkideks on tõsta noorte tervisealaseid teadmisi ja tutvustada noortele tervishoiuvaldkonnas olevaid õppimis- ja karjäärivõimalusi.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli külastamine

Meile on võimalik külla tulla terve õppeaasta jooksul. Külastuse käigus tutvustame kõrgkoolis õpetatavaid erialasid, näitame simulatsioonikeskust ja õppeklasse.

Karjääripäevadel ja teistel üritustel osalemine

Käime aktiivselt gümnaasiumite poolt korraldatavatel karjääripäevadel ja muudel üritustel, kus tutvustame praktiliste töötubade abil meie kõrgkoolis õpetatavaid erialasid ja õppetingimusi ning kõneleme muudel olulistel terviseteemadel.

Koolituspaketid

Oleme välja töötanud spetsiaalselt gümnaasiumitele mõeldud erinevaid tasulisi koolituspakette järgnevatel teemadel:

  • Esmaabi
  • Füsioloogia ja biokeemia
  • Terviseteadlikkus ja heaolu
  • Tervisekäitumine
  • Tervisenäitajad
  • Hoolides ja hoolitsedes
  • Tervislik treenimine
  • Molekulaardiagnostika

Koolituspakettide maht varieerub 8 tunnist 32 tunnini. Koolitajateks on kõrgkooli õppejõud. Koolitused toimuvad Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kohapeal, aga teatud teenuseid on võimalik tellida ka enda asutusse. Pakettide täpsema sisukirjelduse ja maksumuse saamiseks võta meiega ühendust.