SISEKLIIMA PARAMEETRITE MÕÕTMINE

Pakume võimalust kutsuda kohale tervisekaitse spetsialisti õppekava üliõpilased koos juhendajaga, kes viivad läbi sisekliima parameetrite mõõtmise. Mõõdetakse õhutemperatuuri, -niiskust ning õhu liikumiskiirust.

Teenuse eesmärgiks on anda eraisikule või asutusele informatsiooni sisekliima parameetrite taseme kohta nende töö- või elukeskkonnas. Pärast mõõtmise protsessi vormistatakse protokoll koos mõõtmistulemustega ning edastatakse e-maili teel tellijale.

Teenust osutatakse ajavahemikul veebruar – mai.

Lisainformatsioon: Ave Kutman, avekutman(at)nooruse.ee

Teenus on tasuta!

NB! Tegemist ei ole akrediteeritud mõõtmistulemustega vaid indikaatormõõtmisega, mida viiakse läbi õppetöö raames