ÕPPEMATERJALID JA TÖÖLEHED lastele

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lapsehoidja õppekava õppurid on valmistanud lastele eakohased kätepesu õpetavad plakatid, mida saab ise kodus välja printida. Õiged kätepesu võtted on olulised nii suurte kui väikeste tervise hoidmiseks, sest mitmed haigused jõuavad inimesteni just läbi mustade käte.

Siia  on koondatud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vilistlase Kersti Suure loodud töölehed lastele. Töölehtede eesmärk on tutvustada erinevate ülesannete kaudu tervishoiuvaldkonna ameteid ning pakkuda lastele sisukat tegevust. Töölehti võivad välja printida ja kasutada kõik huvilised: