Vastutav uurija:  Inga Ploomipuu
Õppejõud: Eve-Merike Sooväli

Posterettekanne: 
Ploomipuu, I., Sooväli, E-M. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli/Tartu Meditsiinikooli vilistlaste uuring. Esitletud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 201. sünnipäevasündmuste raames (22.11.2012).

Publikatsioon:
Ploomipuu, I., Sooväli, E-M. (2013). Tartu Tervishoiu Kõrgkooli/Tartu Meditsiinikooli 2000-2012 aastal lõpetanud vilistlaste uuring. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII.