Vastutav uurija: Ireen Bruus
Kaasõppejõud: Merilin Kiis, Liina Animägi, Agnes Männik (2013)
Üliõpilased: Jelena Borodina, Kairi Keidong

Publikatsioonid
Bruus, I., Uppin, K. (2014). Ravimitega seotud vigade tekkimist mõjutavad õdede töökeskkonna tegurid. Eesti Õde, 3, 17 - 19.
Bruus, I; Animägi, L; Keidong, K; Borodina, J. (2014). Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe õppekava II kursuse üliõpilaste ravimite alased teadmised ja oskused. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII (24 - 45).

Suulised ettekanded

Bruus, I. (2016). Kui suur on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe eriala üliõpilaste ravimvigade tegemise risk? Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teaduskonverents "Terves kehas terve teadmine", 24.11.2016.
Bruus, I (2015). “The drug-related knowledge and skills of II year nursing students in Tartu Health Care College”, Nordic conference for Nurse educators – Mo I Rana 12-14th of October. http://www.uin.no/no/aktuelt/kalender/Sider/The-third-Nordic-Forum-for-Nurse-Educators.aspx

Lõputöö
Keidong,K., Borodina. J. (2014). Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe õppekava II kursuse üliõpilaste ravimite alased teadmised ja oskused