Vastutav uurija: Eve-Merike Sooväli
Õppejõud: Piret Simm
Üliõpilased: Maris Tooming ja Ilona Kivisikk

Lõputöö:
Tooming, M.  Kivisikk, I.(2010). Tartu ja Tallinna tervishoiu kõrgkooli üliõpilaste terviskäitumine

Projekt lõppenud 2011. aastal.