Koostööpartner: Eesti Haigekassa
Vastutav uurija: Eve-Merike Sooväli
Õppejõud: Piret Simm
Üliõpilased: Raino Kaja, Eveliis Annusver, Railika Toim, Riti Saag

Suulised ettekanded:

Sooväli, E-M.; Simm, P., Animägi, L. (2015). Awareness of risk factors management, complications and prevention among Estonian adult patients with recently diagnosed hypertension. In: 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action:  11th – 12th June 2015, Bled, Slovenia
Sooväli, E-M., Simm, P. Täiskasvanud kõrgvererõhktõve patsientide teadlikkus vererõhu riskiteguritest, ohjamisest, tüsistustest ja nende ennetamisest. Teaduskonverentsil „Terves kehas terve teadmine“ Tartu Tervishoiu Kõrgkool. 21.11.2014

Publikatsioonid:

Sooväli, E-M.; Simm, P., Animägi, L. (2015). Awareness of risk factors management, complications and prevention among Estonian adult patients with recently diagnosed hypertension. In: 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action:  11th – 12th June 2015, Bled, Slovenia. (Eds.)izr. prof. dr. Brigita Skela Savič doc. dr. Simona Hvalič Touzery. Slovenia: CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor, 56 - 62.

Lõputööd:

Annusver, E. (2014). Kõrgvererõhktõvega patsientide teadlikkus vererõhku tõstvatest riskiteguritest, võimalikest tüsistustest ning ravisoostumisest
Saage, R. (2014). Kõrgvererõhktõve patsientide teadlikkus oma vererõhu väärtustest, ülekaalu ja vähese kehalise aktiivsuse mõjust vererõhule
Toim, R. (2014). Täiskasvanud hüpertensiooni diagnoosiga patsientide teadlikkus kõrgvererõhktõve põhjustest, tähendusest ja haigustunnustest.e