Vastutav uurija: Evi Aotäht
Kaasuurija: Helen Udras
Üliõpilane: Kairi Lillemets

Meediakajastus:
Aotäht, E., Lillemets, K. (2014). Soolenakkuste leviku võimalus lasteaedade pindadelt ja mänguasjadelt. Tervist! (nr 2, veebruar 2014)

Lõputöö:
Lillemets, K. (2012). Soolenakkuste leviku võimalus lasteaedade pindadelt ja mänguasjadelt.