Rahvusvaheline ühisuuring Ghenti Ülikooli (Belgia) ja Notthingami Ülikooliga (Ühendkuningriik). Üliõpilaste arvamused õeks õppimisest tänapäevases Euroopa ühiskonnas, rahvusvahelistumisega seonduvad kogemused ja valmisolekud rahvusvaheliseks karjääriplaneerimiseks. Understanding Student Perceptions of Becoming a Nurse in Contemporary European Society A qualitative exploration of pre-registration nursing student experiences and career intentions in relation to internationalization across three EU countries. 2007-2008.

Vastutav uurija:  Hall, C 
Õppejõud: Tiina Kukkes; Reet Urban

Publikatsioon:

Kukkes, T. (2010). Õendusüliõpilaste arusaamad rahvusvahelistumisest: kvalitatiivne uurimus kolmes Euroopa riigis. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kogumik IV.
Kukkes, T.; Urban, R.; Dhaeze, M.; DeWandel, D.; Hall, C.; Mallik, M.; Avis, M. (2008). Understanding Student Perceptions of  Becoming a Nurse in Contemporary European Society – A qualitative exploration of pre-registration nursing student experiences and career intentions in relation to internationalization across three  EU countries.  In: FINE Abstacts Book: 7th European Conference of Nurse Educators Plovdiv 09-10.10.2008. (Toim.) Krasteva, N.; Karamitreva, P.. "Letera" EOOD-Plovdiv, 2008, 36.

Ettekanne:

Kukkes, T. Understanding Student Perceptions of Becoming a Nurse in Contemporary European Society A qualitative exploration of pre-registration nursing student experiences and career intentions in relation to internationalization across three EU countries RCN Joint Education Forums 2nd International Conference and Exhibition. Glasgow, Scotland. (11.-13.06.09).
Kukkes, T. (2009). Understanding Student Perceptions of Becoming a Nurse in Contemporary European Society A qualitative exploration of pre-registration nursing student experiences and career intentions in relation to internationalization across three EU countries. 7th European Conference of Nurse Educators. Plovdiv (09-10.10.08)