Koostööpartnerid: Saarte Jahimeeste Selts; Kuressaare Haigla AS
Vastutav uurija: Evi Aotäht
Õppejõud: Mai Teial
Üliõpilane: Egle Niitväg

Suuline ettekanne:

Niitvägi, E. Puukborrelioosi tekitaja vastaste antikehade esinemine Saaremaa jahimeeste vereseerumis ja nende teadlikkus puukborrelioosistEesti Bioanalüütikute Ühingu aastakoosolek. Tallinn. (26.01.13)

Publikatsioonid:

Parm, Ü., Niitvagi, E., Beljaev, K., Aro, T., Aotäht, E.,  Raska, K., Epštein, J., Oona, M., Lutsar, I. (2015). Lyme borreliosis in Estonian Saaremaa Island. . ECCMID; European Congress on Clinical Microbiology and Infectious Diseases; Copenhagen, Denmark; April 25-28, 2015. Konverentsi teatmik.
Parm,Ü., Niitvägi,E., Beljaev,K., Aro,T., Aotäht,E., Raska,K., Epštein,J., Oona,M., Lutsar,I. (2015).  Puukborrelioos Saaremaal. Eesti Arst; 94(4) 203-210. Tallinn 2015.
Niitvägi, E., Aotäht, E., Treial, M. (2013). Puukborrelioosi tekitaja vastaste antikehade esinemine Saaremaa jahimeeste vereseerumis ja nende teadlikkus puukborrelioosist. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII.

Lõputööd:

Niitvägi, E (2012). Puukborrelioosi tekitaja vastaste antikehade esinemine Saaremaa jahimeeste vereseerumis ja nende teadlikkus puukborrelioosist.

Meediakajastus:

Lember, A.  Saaremaa jahimehi kutsutakse osalema puugihaiguste uuringus. Saare Hääl (04.06.2012) 
Intervjuu Egle Niitvägi’ga rakendusuuringust. Kadi Raadio (27.06.12)
Raisma, M. Jahimehed said teada ehmatava puugitõe. Saare Hääl. (07.07.2012) 
Eesti uudised. Jahimehed said teada ehmatava puugitõe.  Postimees (08.07.2012)
Aktuaalne Kaamera. ERR. Eesti TV (02.juuli 2012) uudis uuringutulemustest. 
Aktuaalne Kaamera. ERR. Eesti TV (25.juuli 2012) uudis uuringutulemustest
DELFI Jahimehed said teada ehmatava puugitõe. Egle Niitvägi rakendusuuringu tulemustest.(07.07.2012)i