Koostööpartner: Eesti Laborimeditsiini Ühing (Ida-Tallinna Keskhaigla Labor ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla Labor)
Vastutav uurija: Mare Remm
Õppejõud: Aivar Orav
Üliõpilased: Kätlin Jädal, Kaia Otsmaa, Terje Lokk, Svetlana Kitajev, Heleen Karjane, Mari-Liis Linno

Publikatsioonid:
Remm, M., Jädal, K., Otsamaa, K., Orav, A. (2013). Patsiendi lähiuuringud Eesti perearstide tööpraktikas. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII.
Orav,A.,  Remm, M. (2014) Patsiendi lähiuuringud – kas laboratoorse diagnostika tulevik? Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebiajakiri Tervist! nov 2014

Suulised ettekanded:
Remm, M., Orav, A. (2014). Patsiendi lähiuuringud tervishoius. Teaduskonverents Terves kehas terve teadmine. Tartu Tervishoiu Kõrgkool. 21.11.2014.
Otsmaa, K. (2014). POCT kasutamise ülevaade Eesti perearsti praksistes. Eesti Bioanalüütikute Ühingu üldkoosolek 08.02.2014, Tartus
Orav, A. (2013). Mida peaks teadma POCT uuringutest. Ettekanne esmatasandi arstide koolitusel. Tartus 23. 11. 2013
Kütt, M. (2012). POCT laborivälises ambulatoorses praktikas. Eesti Laborimeditsiini Ühingu Suvekool Olustveres 30.08. – 01.09.2012

Posterettekanded:
Remm, M., Orav, A., Jädal, K., Otsmaa. K (2014). Point-of Care testing (POCT) in Estonian family medicine centres. Baltimaade Laborimeditsiini Kongressil. Riia,  Läti Vabariik.
Remm, M., Orav, A., Mee, P. (2015). Point-of-care testing (POCT) in Estonian. Konverentsil EPBS conference Point of Care Testing. Patient is the Point. October 8, 2015. Horvaatia.
Karjane, H. (2015). Do newer generation self-testing blood glucose systems qualify for diagnosing diabetes? EPBS aastakoosolekul 9.-10.10. 2015, üliõpilaspostrite konkurss. Horvaatia.

Lõputööd:
Jädal, K. (2013). Point-of-care uuringute kvaliteedi tagamine Eesti perearstipraksistes
Otsmaa, K. (2013). Point-of-care (POC) uuringud perearstipraksises ja uuringutele rakendatav kvaliteedikontroll.
Kitajeva, S. (2014). Patsiendi lähiuuringud ja nende kvaliteedi tagamine Põhja-Eesti regionaalhaiglas.