Vastutav uurija: Reet Urban
Õppejõud: Tiina Kukkes

Projekti läbiviimist toetas ESF programm PRIMUS

Publikatsioon:
R. Urban, T. Kukkes, K. Solom. (2011). Õppimist mõjutavad tegurid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli näitel. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik V

Suuline ettekanne:
Ettekanne: Kukkes, T., Solom, K., Urban, R. Academic Learning Environment and Student's Approach to Learning. European Federation of Nurse Educators with the RCN Education Forum International Conference 2012. (03-05.10.2012). Wales.UK

Projekt lõppenud detsember 2011.