Vastutav uurija:Helen Udras
Üliõpilased: Siret Piigli, Tuuli Suur

Lõputööd:
Piigli, S. (2012). Mikrobioloogilise kätehügieeni kontrolliks kasutatava kindameetodi võrdlus Rakvere Haiglas kasutusel oleva meetodiga.
Suur, T. (2012). haiglas töötamise ja muude riskifaktorite mõju hindamine Staphylococcus  aureus´e kandlusele Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengitel ja kahe haigla õdedel.