Vastutav uurija: Margit Lenk-Adusoo
Kaasõppejõud: Signe Asi