Vastutav uurija: Reet Urban
Õppejõud: Liina Animägi
Üliõpilased: Lemme-Liis Aruväli

Posterettekanne:
Urban, R., Animägi, L. (2014). Competence of newly graduated nurses.  10th European Federation of Nurse Educators' International Conference "Nursing Education and Nursing Care - Which Future", 24-26 Sept, Nancy, France.

Publikatsioonid:
Urban, R., Animägi, L., Aruväli, L.-L. (2014). Kutsealased pädevused viimase kursuse õe põhiõppe üliõpilaste ja õdede hinnangul. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik VIII (103-120). Urban, R.; Aruväli, L.-L. (2014). Õe õppekava lõpetajate pädevused ja nende rakendamist mõjutavad tegurid kui üks õppekava arendamise lähtekoht. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebiajakiri "Tervist!", 3, 16 - 17.

Lõputöö:
Aruväli, L.-L. (2014). Algajate õdede valmisolek ja pädevused tööle asumisel ning kutsealast iseseisvumist mõjutavad tegurid.

Meediakajastused:
Urban, R.; Aruväli, L.-L. (2014). Õe õppekava lõpetajate pädevused ja nende rakendamist mõjutavad tegurid kui üks õppekava arendamise lähtekoht. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebiajakiri "Tervist!", 3, 16 - 17.