Vastutav uurija: Reet Urban
Õppejõud: Eve-Merike Sooväli, Kersti Viitkar

Publikatsioon:
Urban, R., Sooväli, E-M., Viitkar, K. (2014). Juhendamine ja selle tähtsus õppejõu jaoks. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik VIII (121-137).

Ettekanded: 
Urban, R.; Sooväli, E.-M.; Viitkar, K. (2014). Supervising a student - what does it mean for the teacher? . 10th European Federation of Nurse Educators' International Conference "Nursing Education and Nursing Care - Which Future", 24-26 September 2014, Nancy, France.
Urban, R.; Sooväli, E-M.; Viitkar, K. (2015).  Teacher’s emotions and feelings in the process of supervising. In: 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action: 8th International Scientific Conference health care Professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action , 11th – 12th June 2015, Bled, Slovenia.