Vastutav uurija: Siret Läänelaid
Üliõpilased: Annely Sareall, Raili Somme

Suuline ettekanne:

Läänelaid, S. Endotracheal   suction   of  ventilated child. The 2nd Pediatric Nurses conference of the Baltic States. Tartu. (24.10.2014)

Posterettekanne:
Läänelaid, S.; Sommer, R.; Saareal, A. (2013). Newborns open-system endotraheal suctioning methods applications in Estonian children intensive care units. 24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Rotterdam, Netherlands, 12--15 June 2013.

Lõputöö: 
Sommer, R., Saareall, A. (2012). Avatud meetodil endotrahheaalne aspireerimine vastsündinutel lasteintensiivravi osakondades Eestis.r