Vastutav uurija:  Ülle Parm
Õppejõud: Kadri Paal
Üliõpilased: Kerli Poren, Liilia Roomet

Publikatsioon:
Poren, K. Parm, Ü.  Paal., K. (2011). Oportunistlike patogeenide esinemine tervishoiutöötajate kitlitel ja igapäeva töös kasutusel olevatel esemetel.Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik V.

Konverentsid/ettekanded:
Suuline e-poster ettekanne: Parm, Ü. Paal, K. Poren,  K. "Contamination of gowns and devices that hospital staff uses  52-nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research; Newcastle, United Kingdom; (14-17.10.11).
Poster presentation: Parm, Ü. "Association between microbial flora on nurses' gown and cell-phone with hygenic aspects" The 4th International Interdisciplinary Scientific Conference: Society, Health and Welfare". Riia, Latvia (22-23.11.2012)

Lõputööd:
Poren, K. (2011) Oportunistlike patogeenide esinemine tervishoiutöötajate kitlitel ja igapäevatöös kasutusel olevatel esemetel.
Sobchenko, K. (2011) Õdede kitlite ja mobiiltelefonide kasutamise, hooldamise tavad ning seosed nende ja mikrobioloogilise kontaminatsiooni vahel.


Projekt lõppenud veebruar 2011.