Vastutav uurija: Helen Udras                               
Üliõpilased: Kairi Kukk, Astrid Oras

Publikatsioonid:
Kukk, K., Udras, H. (2012). Filagriini mutatsiooni C.2282DEL4 sagedus täiskasvanute seas Eestis ning tubakasuitsu mõju allergiahaiguste avaldumisele. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik VI.
Oras, A., Udras, H. (2012). Histamiin N-metüültransferaasi kodeeriva geeni polümorfismi C314T sagedus täiskasvanud allergikute ja mitteallergikute hulgas Eestis ja keskkonnategurite mõju allergiahaigustele. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik VI

Suulised ettekanded:
Ettekanne: Kukk, K. Filagriini mutatsiooni C.2282DEL4 sagedus täiskasvanute seas Eestis ning tubakasuitsu mõju allergiahaiguste avaldumisele. Talveakadeemia üliõpilaste teaduskonverents. Tallinn. 05.02.2013.
Ettekanne: Oras, A. Histamiin N-metüültransferaasi kodeeriva geeni polümorfismi C314T sagedus täiskasvanud allergikute ja kontrollgrupi hulgas Eestis ja keskkonnategurite mõju allergiahaigustele. Talveakadeemia üliõpilaste teaduskonverents, . Tallinn. 05.02.2013

Lõputööd:
Kukk, K.  (2013). Filagriini mutatsiooni C.2282DEL4 sagedus täiskasvanute seas Eestis ning tubakasuitsu mõju allergiahaiguste avaldumisele.
Oras, A., Udras, H. (2013). Histamiin N-metüültransferaasi kodeeriva geeni polümorfismi C314T sagedus täiskasvanud allergikute ja mitteallergikute hulgas Eestis ja keskkonnategurite mõju allergiahaigustele.

Tunnustused:
Oras A. Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu stipendiaat 2013

Projekt lõppenud 30. juuni 2012.