Koostööpartner: Eesti Õdede Liit
Vastutav uurija: Eve-Merike Sooväli
Üliõpilased: Mari-Leen Varendi, Katrin Puurmaa

Meediakajastus:
Sooväli, E-M. (2010).  Eesti õdede terviskäitumine teistele eeskujuks. Ajakiri Eesti Õde vol 1.

Publikatsioon:
Puurmaa,  K. Varendi, M-L. Sooväli,   E-M. (2010). Eesti õdede tervisekäitumine. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik IV

Suulised ettekanded:
Ettekanne: Sooväli E-M., Raid, U. Eesti õdede tervisekäitumine. Eesti Õdede Liidu  konverents, Paide (19.11.09)

Lõputööd:
Puurmaa,  K. (2010) Eesti õdede terviskäitumine. Tervis- ja toitumiskäitumine ja liikumisaktiivsus.
Varendi,  M-L. (2010) Eesti õdede terviskäitumine. Riskikäitumine

Projekt lõppenud 2010. aastal.