Vastutav uurija: Siiri Põllumaa
Üliõpilased: Kadri Niin, Triinu Trossmann
Koostööpartner: Eesti Ämmaemandate Ühing

Suulised ettekanded

Põllumaa, S., Niin, K., Trossmann, T. (2016). Eesti haiglate sünnitusosakondade ämmaemandate kutsetaju, hoiakud ja töövõtted seoses normaalse sünnitusega. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teaduskonverents "Terves kehas terve teadmine", 24.11.2016.

 

Lõputöö