Vastutav uurija: Ülle Parm
Kaasõppejõud: Anna-Liisa Tamm (Parm), Aivar Orav
Üliõpilased: Triin Matvejev, Sandra Sokman, Kari Linnaste, Petramarion Vesterinen, Sigrit Ülper, Kata Pedamäe, Nele Šott, Kristiina Kärk, Kerli Rõžikov, Kadri Jakoobi, Riina Intsar, Merit Müller, Piret Mihkelson, Eleinika Jallajas, Olga Mandela, Liina Lattik, Anni Sepp
Koostööpartnerid: Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskond

Publikatsioonid
Parm, Ü., Parm, A-L., Kärk, K. (2014). Eestlaste kahe põlvkonna vaba aja füüsiline aktiivsus, seda mõjutavad tegurid ja seos krooniliste haigustega. Eesti Arst 4: 199-206
Parm, Ü., Tamm, A.-L., Linnaste, K., Jalak, R. (2014). Eestlaste üldised saunas käimise harjumused sh krooniliste haiguste esinemise korral. Liikumine ja sport nr. 9, 16 - 25.
Linnaste, K. (2013). Saunas käimise harjumus ja seos tervisega kahe põlvkonna näitel. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII.

Suuline ettekanne
Parm, Ü., Tamm, A-L. (2012). The health behavior of two generations in Estonia. 4th International Interdisciplinary Scientific Conference: SOCIETY, HEALTH, WELFARE. Riga, Latvia. 22-23.11.2012.

Posterettekanne 
Parm Ü, Parm A-L. Health behavior of two generations in Estonia.  Population Health Congress 2012. 9-12.09.12. Adelaide, Australia.

Meediakajastused
Eestlased joovad saunas ohtlikult vähe vedelikku - kõrgkooli lõpetanud  Kairit Linnaste lõputööst. Eesti Päevaleht LP. 03.08.13. (Merle Must);

Lõputööd

Mandela, O. (2016). Üliõpilaste ja nende vanemate söömisega seotud tavad.

Rõžikov, K. (2016). Üliõpilaste ja nende vanemate alkoholi tarbimine.

Lattik, L. (2015). Kohvi tarbimine ja selle seos vanuse, krooniliste haiguste esinemise ning kehalise aktiivsusega.
Intsar, R. (2015). Kehalise aktiivsuse mõju keha koostisele  (adipotsütokiinid).
Kärk, K. (2014). Kahe põlvkonna kehaline aktiivsus – seda mõjutavad tegurid seoses krooniliste haiguste esinemisega. 
Linnaste, K. (2013). Saunas käimise harjumus ja seos tervisega kahe põlvkonna näitel.