Vastutav uurija: Mare Remm
Uurijad: Tiina Teder, Laura Punak, Roman Suvorov, Riin Viksi, Mirjan Venski, Reelika Värva

Publikatsioon:
Remm, M., Punak, L., Teder, T., Veski, M., Viksi, R. (2012). Bioanalüütikute roll Eesti meditsiini laborites. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumikus VI.

Konverentsid/ettekanded:
Ettekanne: Remm, M.,  Punak, L., Teder, T.,  Suvorov,  R.  Roles of Bioanalysts in Laboratories of Microbiology, Pathology and Clinical Chemistry in Estonia. The 10th Baltic Congress in Laboratory Medicine, (16.09.10.)
Ettekanne: Teder, T. Remm, M. Bioanalüütiku roll ja ülesanded Eesti mikrobioloogia laborites. Bioanalüütikute Ühingu konverentsil-koolitusel Tartus (16.04.11)
Ettekanne:  Remm,   M. Ploomipuu I. Roles of Bioanalysts in Laboratories of Microbiology, Pathology and Clinical Chemistry in Estonia.  Bio-Nord Conference, Oslo (26. 05.11)
Ettekanne: Remm,M., Punak,L., Teder,T., Suvorov,R., Viksi,R., Värva,R. Roles of Biomedical Scientist in Medical Laborotories of Estonia. 30th Word Congress of Medical Laboratory Science. Berlin (18-22.08.12)

Lõputööd:
Teder, T.(2011). Bioanalüütiku roll ja ülesanded Eesti mikrobioloogia laborites.
Punak, L. (2011).  Bioanalüütiku kvalifikatsioon ja tööülesnded patoloogia laboris.
Suvorov, R. (2011). Bioanalüütiku roll ja ülesanded Eesti kliinilise keemia laborites.
Viksi, R.(2011).   Bioanalüütiku roll kliinilise keemia laborites.
Venski, M. (2011).   Bioanalüütiku koht ja roll Eesti immunoloogia laborites.
Värva, R (2011). Bioanalüütiku roll hematoloogia laboris.