Vastutav uurija: Mare Remm
Õppejõud: Aivar Orav
Koostööpartnerid: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Ühendlabor, Eesti Bioanalüütikute Ühing

Posterettekanded:
Remm, M., Mee, P., Orav, A. (2014) Vision for Biomedical Scientists in Estonia (2014).
Conference of European Association for Professions in Biomedical Science (EPBS), Dublin, Iirimaa, 15.10.2014