Avaldus uurimistöö läbiviimise kooskõlastuseks Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis

Kõrgkool on avatud uutele uuringu mõtetele. Ootame  partnerite ja praktikabaaside ettepanekuid rakendusuuringute osas. Tuleme meeleldi teie juurde uuringu-  või   koostööprojekti koostama.

Samuti on vajalik alloleva vormi täitmine, kui soovite läbi viia (lõputööga seotud vms) uuringu Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Captcha Code