Rakendusuuringud

Kõrgkooli tegevuse üheks oluliseks osaks on rakendusuuringute läbiviimine ja uurimustulemuste publitseerimine. Rakendusuuringute eesmärgiks on  õppekavade  arendamine ning osalemine tervishoiu- ja sotsiaalpoliitika kujundamisel. Kõrgkoolis on õppekavade üleselt kolm teemavaldkonda, mis on aluseks rakendusuuringute palneerimisel: õppeprotsess, tervis ja tõenduspõhine kutseala areng. Rakendusuuringute vastutavad uurijad on kaasanud uurimistöösse nii kolleege, partnereid kui ka tudengeid, kellel on võimalik uurimisrühma liikmena teha oma lõputöö. Uuringupartneritena on teadustöödesse kaasatud praktikabaasid, erialaliidud, ettevõtted ning  haridus- ja teadusasutusted.

Rakendusuuringutega seonduvate küsimuste, ideede ja uuringuprojekidega tegeleb kõrgkoolis Rakendusuuringute Nõukogu (RUN), kuhu kuuluvad esindajad kõikidelt õppekavadelt: Reet Urban (esimees), Eve-Merike Sooväli, Inga Ploomipuu, Liina  Animägi, Mare Remm, Reet Linkberg, Tiina Kukkes ja Ülle Parm.

Kasuta ära meie õppejõudude kogemust, kõrgkooli aparatuuri ja tehnoloogiat  ning leia lähtuvalt saadud uuringutulemustest parimad lahendused oma organisatsioonis!

Lisainformatsioon: reeturban(at)nooruse.ee.