Käimasolevate ja lõppenud projektide kohta leiab rohkem infot paremal asuvast menüüst.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool tegutseb selle nimel, et luua parimaid õppimis- ja õpetamisvõimalusi tervishoiu valdkonnas ning kasvatada ühiskonna terviseteadlikkust. Oleme hinnatud kõrgkool ja kompetentsikeskus tervise ja heaolu valdkonnas nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

Kõrgkool juhindub oma tegevustes neljast põhiväärtusest:

PROFESSIONAALSUS Väärtustame kvaliteeti, tõenduspõhisust, asjatundlikkust, läbipaistvust, akadeemilist vabadust ja koostööd.

ARENGULE SUUNATUS Oleme õppimiskesksed, nutikad, ühiskonna vajadusi arvestavad, asjakohased ning uuenduslikud.

INIMKESKSUS Hindame kõrgelt eetilisust, ausust, võrdsust, empaatiavõimet, individuaalset lähenemist ja kaasatust.

TERVISETEADLIKKUS Oleme tervist toetavad, tervislikke eluviise väärtustavad ja terviseteadlikkust edendavad.

Lähtume koostööprojektide loomisel kõrgkooli arengukava 2021–2025 strateegilistest eesmärkidest:

  • E1. Kvaliteetselt ellu viidud õppekavad ning pädevad ja tööturul hinnatud vilistlased
  • E2. Teadus- ja arendustegevus toetab tõenduspõhist õppetegevust ja edendab ühiskonna terviseteadlikkust
    • E2.1 Kasvab teadus- ja arendustegevuse võimekus
    • E2.2 Teadus- ja arendustegevus panustab ühiskonna terviseteadlikkuse kasvatamisse
  • E3. Toimib valdkonna ja organisatsiooni jätkusuutlikku arengut toetav teenuste süsteem
  • E4. Rahvusvahelistumine toetab tervishoiuhariduse kvaliteeti ja kõrgkooli tuntust
  • E5. TTHKK toimib avatult ja tulemuslikult

Käimasolevate ja lõppenud projektide kohta leiab rohkem infot paremal asuvast menüüst.