Vastuvõtukatsed 2021. aasta suvisel vastuvõtuperioodil

Vastuvõtukatsed sõltuvad õppekavast (vt Vastuvõtueeskiri Lisa 2).

Rakenduskõrghariduse õppekavadel tuleb sooritada elektrooniline test ning lisaks tuleb sooritada:

 • Ämmaemanda ja radioloogiatehniku õppekaval Zoomi teel läbiviidav vastuvõtuvestlus.
 • Füsioteraapia õppekaval kehalised katsed kõrgkoolis kohapeal 7.-8. juulil.

Magistriõppekaval on sisseastumiseks vajalik:

 • Kirjalik essee ja suuline vastvõtuvestlus Zoomi teelt (terviseteaduse magistriõpe)

Suvisel vastuvõtul 2021/2022. õppeaastaks toimuvad kõik vastuvõtukatsed veebis.

Rakenduskõrghariduse õppekavade test

Palun lugege järgnev info väga tähelepanelikult läbi!

Test tuleb sooritada kõigil, kes kandideerivad rakenduskõrghariduse õppekavadele. Testile saab registreeruda 14. juuni kell 00.01 kuni 30. juuni kell 23.59.

Tähelepanu! Kui kandideerid kahele erialale, siis registreerida saab ainult ühele ajale ja sooritada tuleb ainult üks test.

 • SAISis esita koos teiste dokumentidega isikuttõendava dokumendi (ID kaardi või passi) koopia.
 • Vastuvõtutestile saad registreerida ainult ühele päevale endale sobivale kellaajale. Veendu enne registreerimist, et testi tegemiseks valitud aeg kindlasti sobib – hiljem ei ole valitud aega muuta võimalik! Igale testile saab registreerida kuni 40 inimest. Testid toimuvad 2. juulil ja 5. ning 6. juulil.
 • Testi sooritamine toimub veebipõhiselt keskkondades Zoom ja Moodle. Moodle`i keskkonna kasutajakonto juurde peab olema lisatud foto, millel on võimalik tuvastada isiku nägu. Moodle keskkonna kasutajakonto loomise JUHEND.
 • Testi sooritaja vastutab ise, et tal oleks testi tegemiseks privaatne ja hea internetiühendusega koht ning veebikaamera ja mikrofoniga varustatud arvuti.
 • Testi sooritaja peab enne testi algust sisenema õpikeskkonda Moodle, kust on leitav Zoom`i link. Zoom`i ooteruumis tuleb kohal olla vähemalt 15 minutit enne testi algust.
 • Zoom`i ooteruumist pääseb edasi Zoom`i keskkonda registreerunute nimekirja alusel. Seal saab edasised juhised testi sooritamiseks.
 • Zoom`is kasuta kindlasti enda ees- ja perekonnanime. Kui oled sisenenud keskkonda, kirjuta juturuumi (Chat) enda osalemise registreerimiseks oma ees- ja perekonnanimi ning isikukood.
 • Zoom`i vahendusel antakse testi sooritajale täiendav info ja testi salasõna.
 • Test toimub õpikeskkonnas Moodle, kuid samaaegselt peab olema avatud Zoom`i veebikaamera ja vajadusel mikrofon.
 • Testi sooritamisel ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi (isikuid ja teisi veebilehti peale Zoom ja Moodle). Kasutada võib valget paberit ja pliiatsit ning arvuti kalkulaatorit.
 • Kogu protsess salvestatakse!

Ämmaemanda eriala vestlused toimuvad 7.-9. juulil. Vestlusele pääsemise lävendiks on 60% testi maksimaalsest punktisummast (see on vähemalt 10,2 punkti). Vastuvõtuvestlusel keskendutakse kandidaadi varasemale õpikogemusele, kutseala valikut mõjutanud teguritele ning koos- ja meeskonnatööd toetavatele isikuomadustele.

Radioloogiatehniku eriala vestlused toimuvad 7.-12. juulil kell 8.00-20.00. Vestlusele pääsemise lävendiks on 60% testi maksimaalsest punktisummast (see on vähemalt 10,2 punkti).

7.-8. juulil toimuvad vastuvõtuvestlused Põhja-Eesti Regionaalhaigla õppegrupile, 9.-10. juulil Virumaa õppegrupile ning 11.-12. juulil Tartu õppegrupile.

Terviseteaduse magistriõppe vastuvõtukatse

Terviseteaduse magistriõppe vastuvõtukatse toimub kahes osas:

 1. Kirjalik osa on essee (3500-4000 tähemärki) erialavaldkonna arenguvajadus(t)est ja enda õpimotivatsioonist seoses ettevalmistumisega tulevaseks arendustöö eestvedajaks ning kuidas õppe läbimine toetab teie edasist tööalast tegevust. Töö esitamise tähtaeg Moodle keskkonda on 1. juuli 2021.
 2. Suuline osa on vestlus vastuvõtukomisjoniga, tuginedes esseele. Vestluse raames keskendutakse õpimotivatsioonile ja enesejuhitud õppimisele, erialavaldkonna arendusele ja professionaalsele väljendusoskusele. Vestlused toimuvad 5.- 6. juulil.

Vestlusele registreerimine on avatud vastuvõtuperioodil (14.-30.juuni) Moodle keskkonnas.
Moodle keskkonna kasutajakonto loomise JUHEND.