Vastuvõtukatse

Vastuvõtukatse võib olla sõltuvalt õppekavast kas (vt vastuvõtutingimusi):

  • kõrgkoolis kohapeal elektrooniliselt sooritatav test või
  • kõrgkoolis kohapeal elektrooniliselt sooritatav test ja vestlus või
  • kõrgkoolis kohapeal sooritatav katse, mis koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

Vastuvõtukatseks on test, mis toimub Tartu Tervishoiu Kõrgkooli arvutiklassis Nooruse 5.

Bioanalüütiku õppekavale kandideerijate vastuvõtukatse toimub kahes osas, esimene osa on kõikidele õppekavadele ühine test ja teine osa on vestlus.

Registreerimine nii testile kui vestlusele toimub Moodle'i keskkonnas 25. juuni - 05. juuli 2018Juhend kasutajakonto loomiseks on siin.

Registreerimine testile ja vestlusele toimub siin