Vastuvõtukatsed 2020. aasta TALVISEl vastuvõtuperioodil

Vastuvõtukatse on sõltuvalt õppekavast (vt vastuvõtueeskirja lisa 2) kas:

 • elektrooniliselt sooritatav test (rakenduskõrghariduse õppekavad) või
 • Zoomi teel läbiviidav intervjuu inglise keeles (radiograafia magistriõpe).

Talvisel vastuvõtul toimuvad kõik vastuvõtukatsed veebi vahendusel distantsilt keskkondades Zoom ja Moodle.

Keskkooli või gümnaasiumi kuld/hõbemedaliga lõpetanud ei pea testil osalema, kuna võetakse vastu väljaspool konkurssi kõikidele kutseõppe ja kõrghariduse esimese astme õppekavadele.

Rakenduskõrghariduse õppekavade test

Palun lugege järgnev info väga tähelepanelikult läbi!

Test tuleb sooritada kõigil, kes kandideerivad rakenduskõrghariduse õppekavadele. Testile saab registreeruda 16. november kell 00.05 kuni 29. november kell 23.55. 

Testid toimuvad 1.–2. detsember 2020.

Tähelepanu! Kui kandideerid kahele erialale, siis registreerida saab ainult ühele ajale ja sooritada tuleb ainult üks test.

 • SAISis esita koos teiste dokumentidega isikuttõendava dokumendi (ID kaardi või passi) koopia.
 • Vastuvõtutestile saad registreerida ainult ühele päevale endale sobivale kellaajale. Veendu enne registreerimist, et testi tegemiseks valitud aeg kindlasti sobib – hiljem ei ole valitud aega muuta võimalik! Igale välja pakutud kellaajale saab registreerida kuni 30 inimest.
 • Testi sooritamine toimub veebipõhiselt keskkondades Zoom ja Moodle. Moodle`i keskkonna kasutajakonto juurde peab olema lisatud foto, millel on võimalik tuvastada isiku nägu. Moodle`i kasutajakonto juures peab olema toimiv meiliaadress, kuna kõrgkool saadab selle kaudu täiendavat informatsiooni vastuvõtu kohta. Moodle keskkonna kasutajakonto loomise JUHEND.
 • Testi sooritaja vastutab ise, et tal oleks testi tegemiseks privaatne ja hea internetiühendusega koht ning veebikaameraga varustatud arvuti.
 • Testi sooritaja peab enne testi algust sisenema õpikeskkonda Moodle, kust on leitav Zoom`i link. Zoom`i ooteruumis tuleb kohal olla vähemalt 15 minutit enne testi algust.
 • Zoom`i ooteruumist pääseb edasi Zoom`i keskkonda registreerunute nimekirja alusel. Seal saab edasised juhised testi sooritamiseks.
 • Zoom`is kasuta kindlasti enda ees- ja perekonnanime. Kui oled sisenenud keskkonda, kirjuta juturuumi (Chat) enda osalemise registreerimiseks oma ees- ja perekonnanimi ning isikukood.
 • Zoom`i vahendusel antakse testi sooritajale täiendav info ja testi salasõna.
 • Test toimub õpikeskkonnas Moodle, kuid samaaegselt peab olema avatud Zoom`i veebikaamera.
 • Testi sooritamisel ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi (isikuid ja teisi veebilehti peale Zoom ja Moodle). Kasutada võib valget paberit ja pliiatsit ning arvuti kalkulaatorit.
 • Kogu protsess salvestatakse!