Vastuvõtukatse

Vastuvõtukatse võib olla sõltuvalt õppekavast kas (vt vastuvõtutingimusi):

  • kõrgkoolis kohapeal elektrooniliselt sooritatav test või
  • kõrgkoolis kohapeal elektrooniliselt sooritatav test ja vestlus või
  • kõrgkoolis kohapeal sooritatav katse, mis koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

Rakenduskõrghariduse õppekavadele kandideerimisel sooritatakse test kõrgkoolis kohapeal asuvas arvutiklassis (Nooruse 5, Tartu) ajavahemikul 09.07-13.07.2018.

Bioanalüütiku õppekavale kandideerijate vastuvõtukatse toimub kahes osas, esimene osa on kõikidele õppekavadele ühine test ja teine osa on vestlus. Vestlused toimuvad ruumis 017 graafiku alusel.

Rakenduskõrghariduse õppekavadele kandideerimisel tuleb ennast registreerida nii testile kui ka vestlusele Moodle'i keskkonnas 25.06-05.07.2018

Magistriõppe õppekavale kandideerimisel kirjutatakse Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegial põhinev essee (maht üks A4) kohapeal asuvas arvutiklassis olemasolevate materjalide põhjal. Essee põhjal toimub samal päeval komisjonivestlus.

Magistriõppe õppekavale kandideerimisel tuleb ennast registreerida vastuvõtukatsele Moodle'i keskkonnas 25. juuni-10. august 2018.

Juhend Moodle'i kasutajakonto loomiseks on siin.