Vastuvõtukatse

Vastuvõtukatse võib olla sõltuvalt õppekavast kas (vt vastuvõtutingimusi):

  • kõrgkoolis kohapeal elektrooniliselt sooritatav test või
  • kõrgkoolis kohapeal elektrooniliselt sooritatav test ja vestlus või
  • kõrgkoolis kohapeal sooritatav katse, mis koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

Rakenduskõrghariduse õppekavadele kandideerimisel sooritatakse test kõrgkoolis kohapeal asuvas arvutiklassis (Nooruse 5, Tartu) ajavahemikul 09.01–10.01.2019.

Rakenduskõrghariduse õppekavadele kandideerimisel tuleb ennast registreerida testile Moodle'i keskkonnas 03.12.2018 – 04.01.2019.

Juhend Moodle'i kasutajakonto loomiseks on siin.