Olulised kuupäevad

- dokumentide esitamine veebis 14.-30. juuni

- essee esitamise tähtaeg Moodles 1. juuli
- vastuvõtuintervjuu 5. ja 6. juuli
- vastuvõetavate nimekirjad avatud kinnitamiseks 14. juuli
- õppekohtade kinnitamine 19. juuliks

Vastuvõtt terviseteaduse magistriõppesse

Terviseteaduse magistriõppe eesmärk on luua võimalused teadmiste ja oskuste süvendamiseks terviseteadustes ning toetada õppija jätkuõpet. Magistriõppe läbimine võimaldab omandada pädevused tõenduspõhiseks multidistsiplinaarseks lähenemiseks tervishoiuteenuse osutamisel ning uurimis- ja arendustööks meeskonna eestvedajana.

 

Õppekava nominaalne õppeaeg on 1,5 aastat.
2021. aasta suvisel vastuvõtul Tartu Tervishoiu Kõrgkooli terviseteaduse magistriõppes on õppekohad jagunenud järgmiselt: 

  • Intensiivõendus - 12 õppekohta
  • Terviseõendus - 12 õppekohta
  • Vaimse tervise õendus - 12 õppekohta

Õppegrupid avatakse, kui oma õppima asumist on kinnitanud minimaalselt 10 kandidaati õppegrupi kohta. Juhul kui õppegruppi ei avata, on vastuvõtukomisjonil õigus suurendada teiste erialade õppegruppidesse vastuvõtu arve proportsionaalselt vastavalt pingereale.

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt õe või ämmaemanda rakenduskõrghariduse diplom või bakalaureusekraad.
  • Kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Kandideerimisel arvestatakse:

  • kirjalikust ja suulisest osast koosneva vastuvõtukatse tulemusi (osakaal 60% punktisummast). Vastuvõtukatse suuline osa seisneb vestluses, kus keskendutakse erialavaldkonna arendusvajadusele, enesejuhitud õppimisele ja tulevikurollile. Vestluse aluseks on vastuvõtukatse kirjaliku osana eelnevalt kirjutatud ja Moodle keskkonda postitatud essee erialavaldkonna arendusvajadustest ja enda tulevikurollist arendustöö eestvedajana. Essee esitamise tähtaeg on 1. juulil ning vestlused toimuvad 5. ja 6. juulil.
  • õe või ämmaemanduse põhiõppe keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel (osakaal 40% punktisummast).

Vastuvõtt toimub nende punktide põhjal tekkinud paremusjärjestuse alusel. Kõrghariduse esimese astme cum laude lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 10 punkti.

Kandideerimisel tuleb esitada:

  • avaldus;
  • rakenduskõrghariduse tasemel õe või ämmaemanda põhiõppe läbimist tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi koopia. Õe erialakoolituse läbinutel esitada lisaks vastava diplomi ja akadeemilise õiendi koopia;
  • elulookirjeldus.

Tutvu ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtueeskirjaga.

Kandideerimiseks saab esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS, www.sais.ee).

Vastuvõtukatsete kohta täpsem info ja lingid on kättesaadavad siin