Olulised kuupäevad

- dokumentide esitamine veebis 14.-30. juuni
- vastuvõtutest veebis 2., 5. või 6. juuli
- vastuvõetavate nimekirjad avatud kinnitamiseks 14. juuli
- õppekohtade kinnitamine 19. juuliks

Vastuvõtt tervisekaitse spetsialisti õppekavale

Tervisekaitse spetsialist tegeleb tervisliku elukeskkonna ja igapäevase heaolu tagamisega ning kontrollib tervisekaitsenõuetest kinnipidamist. Tervisekaitse spetsialistid õpivad mõõtma paljusid (sise)keskkonna näitajaid, näiteks süsihappegaasi sisaldus, õhu liikumiskiirus, suhteline õhuniiskus, mikroobide arvukus õhus jne ning hindama nende mõju inimese tervisele. 

Õppekava nominaalne õppeaeg on 3 aastat.
2021. aasta suvisel vastuvõtul on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tervisekaitse spetsialisti õppekaval 14 õppekohta.

 

Vastuvõtutingimused

Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Kandideerimisel arvestatakse:

  • testi tulemusi (osakaal 40% punktisummast);
  • keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet (30% punktisummast);
  • keskkooli/gümnaasiumi matemaatika lõpuhinnet (osakaal 30% punktisummast).

Vastuvõtt toimub vastavalt nendele punktidele tekkinud paremusjärjestuse alusel. Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 10 punkti ja hõbemedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 5 punkti. Võrdse punktisummaga kandidaatidel arvestatakse osalemist vabariiklikel/rahvusvahelistel olümpiaadidel gümnaasiumiastmes; õppimist gümnaasiumis meditsiini-, bioloogia- või keemiakallakuga klassis ning töötamist või vabatahtlikuna tegutsemist tervishoiu- või sotsiaalhoolekandeasutuses.

Tutvu ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtueeskirjaga.

Kandideerimiseks saab esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS, www.sais.ee).

Vastuvõtukatsete kohta täpsem info ja lingid on kättesaadavad siin.

Miks õppida tervisekaitse spetsialistiks?