Olulised kuupäevad

- dokumentide esitamine veebis 14.-30. juuni
- vastuvõtutest veebis 2., 5. või 6. juuli
- vastuvõtuintervjuu 7.-12. juuli
- vastuvõetavate nimekirjad avatud kinnitamiseks 14. juuli
- õppekohtade kinnitamine 19. juuliks

Vastuvõtt radioloogiatehniku õppekavale

Radioloogiatehnik teostab radiodiagnostilisi ja -terapeutilisi protseduure, et edendada ja säilitada inimeste tervist ning ennetada ja diagnoosida haigusi.

Õppekava nominaalne õppeaeg on 3,5 aastat.

Õppekohad

2021. aasta suvisel vastuvõtul on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis radioloogiatehniku õppekaval 34* õppekohta, sealjuures:

  1. Tartu õppegrupp 12 õppekohta
  2. Virumaa õppegrupp 12 õppekohta
  3. Põhja-Eesti Regionaalhaigla õppegrupp Tallinnas, 10 õppekohta

Pärast suvise vastuvõtu lõppu avatakse sügisel lisaks veel 8* eksternõppe õppekohta.
Need jaotuvad järgmiselt:

Tartu õppegrupis 2 õppekohta
Virumaa õppegrupis 2 õppekohta
Põhja-Eesti Regionaalhaigla õppegrupis Tallinnas, 4 õppekohta

Kõrgkoolil on rektoraadi otsusel õigus muuta õpperühmadesse vastuvõtu arvu suhet.
Radioloogiatehniku õppeteenustasu eksternile on 50 € 1 EAP

Vaata ka eksternina õppimise tingimusi ning õppekulude hüvitamise tingimusi ja korda ning õppekulude hüvitamise ja õppetöö asjaajamisega seotud teenustasusid.

Kandideerimiseks palume esitada oma sooviavaldus ja haridust tõendavad dokumendid hiljemalt 24. augustil õppetöö peaspetsialist Arle Puidaku meiliaadressile arlepuidak(at)nooruse.ee

Õpe Tartu õppegrupis

Tartus hakkab toimuma õpe Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Õpe Virumaa õppegrupis

Õppetöö Ida- ja Lääne-Virumaal hakkab toimuma Narva Haiglas, Rakvere Haiglas ning Ida-Viru Keskhaiglas, aga ka maksimaalselt 20 päeva semestris Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kohapeal. Kandideerima on oodatud kõik! 

Kõikidele huvilistele toimus märtsi lõpus infotund Zoomi keskkonnas.

Õpe Põhja-Eesti Regionaalhaigla õppegrupis Tallinnas

Tallinnas hakkab õppetöö toimuma Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, aga ka maksimaalselt 20 päeva semestris Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kohapeal.

Kõikidele huvilistele toimus aprilli lõpus infotund Zoomi keskkonnas, vaata infotundi järele SIIT.

 

Radioloogiatehniku õppekava vastuvõtutingimused

Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Kandideerimisel arvestatakse:

  • testi tulemusi;
  • vastuvõtuintervjuud;
  • keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet;
  • keskkooli/gümnaasiumi matemaatika lõpuhinnet.

Vastuvõtuintervjuul hinnatakse viit valdkonda: huvi eriala vastu, üldist analüüsi, arutlus- ja üldistusoskust, väärtushoiakuid seoses tervisega, suulist väljendusoskust ning isikuomadusi seoses õppimisega ja töötamisega kutsealal.

Iga valdkonna eest on võimalik saada maksimaalselt 5 punkti, kokku 25 punkti.

Vastuvõtt toimub vastavalt punktidele tekkinud paremusjärjestuse alusel. Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 10 punkti ja hõbemedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 5 punkti. Võrdse punktisummaga kandidaatidel arvestatakse osalemist vabariiklikel/rahvusvahelistel olümpiaadidel gümnaasiumiastmes; õppimist gümnaasiumis meditsiini-, bioloogia- või keemiakallakuga klassis ning töötamist või vabatahtlikuna tegutsemist tervishoiu- või sotsiaalhoolekandeasutuses.

Tutvu ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtueeskirjaga.

Kandideerimiseks saab esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS, www.sais.ee).

Vastuvõtukatsete kohta täpsem info ja lingid on kättesaadavad siin.

Miks õppida radioloogiatehnikuks?