Olulised kuupäevad

- dokumentide esitamine veebis 15.-28. novembril 2021. a
- vastuvõtutest veebis 1.-2. detsembril 2021. a
- vastuvõetavate nimekirjad avatud kinnitamiseks 8. detsembriks 2021. a
- õppekohtade kinnitamine hiljemalt 14. detsembriks 2021.a

Vastuvõtt õe õppekavale

Õendus on tervishoiu valdkonda kuuluv kutseala, mille missiooniks ühiskonnas on abistada üksikisikul, perekonnal ja elanike gruppidel määratleda ja suurendada oma füüsilisi, vaimseid ja sotsiaalseid võimeid.

Inimesel on võime hoolitseda teiste inimeste eest ning õendus on selle professionaalne vorm. Õendustegevus on protsess, mis toimub koostöös patsiendi/kliendi ja tema lähedastega, kus järgitakse õigluse, võrdväärsuse, individuaalsuse ja koostöö printsiipi.

Õde rakendab oma kutsealaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid üksikisiku, perekonna ja/või kogukonna abistamisel, selleks et säilitada tervist, saavutada parem elukvaliteet, parem enesehoolduse- ja funktsioneerimisvõime või võimaldada inimesel surra väärikalt kui tervise taastamine pole võimalik.

Õendusabi eesmärk on säilitada ja võimaluse korral parandada patsiendi tervislikku seisundit ning toimetulekuvõimet, ravida ja toetada stabiilses seisundis patsienti ning vajaduse korral leevendada tema vaevusi.

Õppekava nominaalne õppeaeg on 3,5 aastat.
Talvel võetakse Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe erialale vastu 78 üliõpilast.

Õpe toimub tsükliõppena (üle nädala).

Vastuvõtutingimused

Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Kandideerimisel arvestatakse:

  • testi tulemusi (osakaal 40% punktisummast);
  • keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet (30% punktisummast);
  • keskkooli/gümnaasiumi matemaatika lõpuhinnet (osakaal 30% punktisummast).

Vastuvõtt toimub vastavalt nendele punktidele tekkinud paremusjärjestuse alusel. Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 10 punkti ja hõbemedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 5 punkti. Võrdse punktisummaga kandidaatidel arvestatakse osalemist vabariiklikel/rahvusvahelistel olümpiaadidel gümnaasiumiastmes; õppimist gümnaasiumis meditsiini-, bioloogia- või keemiakallakuga klassis ning töötamist või vabatahtlikuna tegutsemist tervishoiu- või sotsiaalhoolekandeasutuses.

Tutvu ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtueeskirjaga.

 

Info sisseastujale seoses vastuvõtukatsega

Registreerimine testile  on avatud 15. november kell 00.05 - 28. november 2021 kell 23.55

Registreerumine ja testi sooritamine toimuvad Moodle keskkonnas aadressil

https://moodle.edu.ee/course/view.php?id=38119

Vajadusel Moodle keskkonna kasutajakonto loomise JUHEND

Vastuvõtutestile saate registreerida ainult ÜHELE PÄEVALE endale sobivale kellaajale. Veenduge, et valitud aeg sobib teile ka siis, kui test toimub. Valitud aega muuta ei ole võimalik!

Igale testile saab registreerida kuni 30 inimest.

Testid toimuvad:

Kolmapäev, 01. detsember kell 10.00, 10.45, 11.30, 12.15

Neljapäev, 02. detsembr kell 9.30, 10.15, 11.00, 11.45, 12.30

----------------------------------------

Testi sooritaja peab vähemalt 10 minutit enne testi algust sisenema Moodle keskkonda, kust on leitav Zoom`i link. Zoom`i vahendusel edastatakse testi salasõna ja täiendav info.

Testi sooritamise ajal tuleb jääda Zoom keskkonda avatud veebikaameraga ja vajadusel peab olema võimalus kasutada mikrofoni.

Zoomis peab olema õigeks muudetud kasutaja nimi (ees-ja perenimi), peale sisenemist tuleb juturuumi (Chat) kirjutada veelkord oma ees-ja perenimi ning isikukood.

Testi sooritaja vastutab ise privaatse ja hea internetiühendusega koha eest.

Testi sooritamiseks on soovitatav kasutada arvutit.

NB! Mobiiltelefoniga tekkinud tehniliste probleemide korral ei ole võimalik saada uut katset testi sooritamiseks.

Kandideerimiseks saab esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS, www.sais.ee).

Miks õppida õeks?