Olulised kuupäevad

- dokumentide esitamine veebis 14.-30. juuni
- vastuvõtutest veebis 2., 5. või 6. juuli
- vastuvõetavate nimekirjad avatud kinnitamiseks 14. juuli
- õppekohtade kinnitamine 19. juuliks

Vastuvõtt õe õppekavale

Õde on tervishoiuspetsialist, kes osundab õendusabi: rakendab oma kutsealaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid üksikisiku, perekonna ja/või kogukonna abistamisel, selleks et säilitada tervist, saavutada parem elukvaliteet, parem enesehoolduse- ja funktsioneerimisvõime või võimaldada inimesel surra väärikalt kui tervise taastamine pole võimalik.

 

Õppekava nominaalne õppeaeg on 3,5 aastat.
2021. aasta suvisel vastuvõtul on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õe õppekaval 130 õppekohta.

Vastuvõtutingimused

Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Kandideerimisel arvestatakse:

  • testi tulemusi (osakaal 40% punktisummast);
  • keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet (30% punktisummast);
  • keskkooli/gümnaasiumi matemaatika lõpuhinnet (osakaal 30% punktisummast).

Vastuvõtt toimub vastavalt nendele punktidele tekkinud paremusjärjestuse alusel. Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 10 punkti ja hõbemedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 5 punkti. Võrdse punktisummaga kandidaatidel arvestatakse osalemist vabariiklikel/rahvusvahelistel olümpiaadidel gümnaasiumiastmes; õppimist gümnaasiumis meditsiini-, bioloogia- või keemiakallakuga klassis ning töötamist või vabatahtlikuna tegutsemist tervishoiu- või sotsiaalhoolekandeasutuses.

Tutvu ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtueeskirjaga.

Kandideerimiseks saab esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS, www.sais.ee).

 

Miks õppida õeks?