Olulised kuupäevad

- dokumentide esitamine veebis 14.-30. juuni
- vastuvõetavate nimekirjad avatud kinnitamiseks 14. juuli
- õppekohtade kinnitamine 19. juuliks

Vastuvõtt lapsehoidja õppekavale

Lapsehoidja osutab lapsehoiuteenust ning aitab kaasa lapse füüsilisele, emotsionaalsele, intellektuaalsele ja sotsiaalsele arengule.

 

Õppekava nominaalne õppeaeg on 1 aasta.
2021. aasta suvisel vastuvõtul on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis lapsehoidja õppekaval 24 õppekohta. Õppegrupp avatakse, kui oma õppima asumist on kinnitanud minimaalselt 10 kandidaati.

Vastuvõtutingimused

Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Kandideerimisel arvestatakse keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet, vastuvõtt toimub nende põhjal tekkinud paremusjärjestuse alusel. Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 10 punkti ja hõbemedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 5 punkti. Võrdse punktisummaga kandidaatidel arvestatakse osalemist vabariiklikel/rahvusvahelistel olümpiaadidel gümnaasiumiastmes; õppimist gümnaasiumis meditsiini-, bioloogia- või keemiakallakuga klassis ning töötamist või vabatahtlikuna tegutsemist tervishoiu- või sotsiaalhoolekandeasutuses.

Tutvu ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtueeskirjaga.

Kandideerimiseks saab esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS, www.sais.ee).

 

Miks õppida lapsehoidjaks?