Olulised kuupäevad

- dokumentide esitamine veebis kuni 7. detsembri hilisõhtuni
- vastuvõetavate nimekirjad avatud kinnitamiseks 8. detsembril
- õppekohtade kinnitamine kandidaadi poolt hiljemalt 14. detsembriks 2021.a

Vastuvõtt lapsehoidja JÄTKUÕPPE õppekavale

Lapsehoidja osutab lapsehoiuteenust ning aitab kaasa lapse füüsilisele, emotsionaalsele, intellektuaalsele ja sotsiaalsele arengule.

Alates 2021. aastast alustasime lapsehoidja viienda taseme õpetamist.

2021. aasta talvisel vastuvõtul on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis lapsehoidja jätkuõppe õppekaval 20 õppekohta. 

Õpingud kestavad 5 kuud. Maht 30 Eesti Kutseõppe Arvestuspunkti (EKAP). Auditoorne õppetöö toimub tsüklitena üks kuni kaks korda kuus

Tegu on töökohapõhise õppega, mille puhul praktika ettevõttes või asutuses moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Töökohapõhine õpe toimub praktikakohas ja koolis nii kontaktõppe kui iseseisva tööna rakenduskava alusel. Praktikakohas omandab õpilane õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid praktikakohapoolseid tööülesandeid täites. Praktikast ülejäävas mahus toimub õpe koolis ning sel ajal ei täida õpilane praktikakohapoolseid tööülesandeid. Õpipoisiõpe toimub kooli, õppija ja tööandja koostöös.

Tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja vahendab Harno.

el_sotsiaalfond_horisontaalne_veelvaiksem2.jpg

Vastuvõtutingimused

Jätkuõppe õppekavale saavad talvisel vastuvõtul  kandideerida õppurid, kellel on olemas

  • keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon;
  • lapsehoidja 4. taseme kutsetunnistus;
  • kehtiv erialasel tööl töötamise leping.

Kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Õppima on oodatud hea vaimse ja füüsilise tervisega, emotsionaalselt stabiilsed ning hea pingetaluvusega keskharidusega õppurid.

Kandideerimisel arvestatakse keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet, vastuvõtt toimub nende põhjal tekkinud paremusjärjestuse alusel. Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 10 punkti ja hõbemedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 5 punkti. Võrdse punktisummaga kandidaatidel arvestatakse osalemist vabariiklikel/rahvusvahelistel olümpiaadidel gümnaasiumiastmes; õppimist gümnaasiumis meditsiini-, bioloogia- või keemiakallakuga klassis ning töötamist või vabatahtlikuna tegutsemist tervishoiu- või sotsiaalhoolekandeasutuses.

Õpe lõpeb lapsehoidja 5. taseme kutseeksamiga.

Tutvu ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtueeskirjaga.

Kandideerimiseks saab esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS, www.sais.ee).

Miks õppida lapsehoidjaks?