Olulised kuupäevad

- dokumentide esitamine veebis 14.-30. juuni
- vastuvõetavate nimekirjad avatud kinnitamiseks 14. juuli
- õppekohtade kinnitamine 19. juuliks

Vastuvõtt hooldustöötaja õppekavale

Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiuspetsialist, kes toetab ja juhendab abivajajat väärika elu korraldamisel, et tagada talle võimalikult hea elukvaliteet.

 

Õppekava nominaalne õppeaeg on 2 aastat.

Alustavate kursuste õppetsüklite graafik on nähtav siin.
2021. aasta suvisel vastuvõtul on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötaja õppekaval 14 õppekohta. Õppegrupp avatakse, kui oma õppima asumist on kinnitanud minimaalselt 10 kandidaati.

Vastuvõtutingimused

Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Kandideerimisel arvestatakse keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet, vastuvõtt toimub nende põhjal tekkinud paremusjärjestuse alusel. Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 10 punkti ja hõbemedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 5 punkti. Võrdse punktisummaga kandidaatidel arvestatakse osalemist vabariiklikel/rahvusvahelistel olümpiaadidel gümnaasiumiastmes; õppimist gümnaasiumis meditsiini-, bioloogia- või keemiakallakuga klassis ning töötamist või vabatahtlikuna tegutsemist tervishoiu- või sotsiaalhoolekandeasutuses.

Tutvu ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtueeskirjaga.

Kandideerimiseks saab esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS, www.sais.ee).

 

Miks õppida hooldustöötajaks?