Olulised kuupäevad

- dokumentide esitamine veebis 14.-30. juuni
- vastuvõtutest veebis 2., 5. või 6. juuli
- kehalise võimekuse katsed Tartus 7. või 8. juulil
- vastuvõetavate nimekirjad avatud kinnitamiseks 14. juuli
- õppekohtade kinnitamine 19. juuliks

Vastuvõtt füsioterapeudi õppekavale

Füsioterapeut on taastusravi spetsialist, kes aitab inimestel taastada või säilitada häirunud liikumis- ja tegevusvõimet ning selle kaudu osalemist tavapärases elus.  

Õppekava nominaalne õppeaeg on 3 aastat.
2021. aasta suvisel vastuvõtul on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis füsioterapeudi õppekaval 30 õppekohta.

Vastuvõtu infotund

Füsioterapeudi õppekava sisseastujatele toimuvad infotunnid Zoomis 10. juunil kell 16.00-17.00. Kui soovid osaleda, registreeru siin:

*
*

 

Vastuvõtutingimused

Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Kandideerimisel arvestatakse:

  • kirjalikust osast ja kehalise võimekuse katsest koosneva vastuvõtukatse tulemusi (testi tulemuste osakaal 30%, kehalise katse tulemuste osakaal 40% punktisummast). Kehalistele katsetele pääsemise lävendiks on 60% testi maksimaalsest punktisummast.
  • keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet (30% punktisummast).

Vastuvõtt toimub vastavalt nendele punktidele tekkinud paremusjärjestuse alusel. Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 10 punkti ja hõbemedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 5 punkti. Võrdse punktisummaga kandidaatidel arvestatakse osalemist vabariiklikel/rahvusvahelistel olümpiaadidel gümnaasiumiastmes; õppimist gümnaasiumis meditsiini-, bioloogia- või keemiakallakuga klassis ning töötamist või vabatahtlikuna tegutsemist tervishoiu- või sotsiaalhoolekandeasutuses.

Tutvu ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtueeskirjaga.

Kandideerimiseks saab esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS, www.sais.ee).

 

Miks õppida füsioterapeudiks?