Olulised kuupäevad

- dokumentide esitamine veebis 14.-30. juuni
- vastuvõtutest veebis 2., 5. või 6. juuli
- kehalise võimekuse katsed Tartus 7. või 8. juulil
- vastuvõetavate nimekirjad avatud kinnitamiseks 14. juuli
- õppekohtade kinnitamine 19. juuliks

Vastuvõtt füsioterapeudi õppekavale

Füsioterapeut on taastusravi spetsialist, kes aitab inimestel taastada või säilitada häirunud liikumis- ja tegevusvõimet ning selle kaudu osalemist tavapärases elus.  

Õppekava nominaalne õppeaeg on 3 aastat.
2021. aasta suvisel vastuvõtul on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis füsioterapeudi õppekaval 30 õppekohta.

Pärast suvise vastuvõtu lõppu avatakse sügisel lisaks veel 4 eksternõppe õppekohta.  

Füsioterapeudi õppekaval on õppeteenustasu eksternile on 50 € 1 EAP

Vaata ka eksternina õppimise tingimusi ning õppekulude hüvitamise tingimusi ja korda ning õppekulude hüvitamise ja õppetöö asjaajamisega seotud teenustasusid.

Kandideerimiseks palume esitada oma sooviavaldus ja haridust tõendavad dokumendid hiljemalt 24. augustil õppetöö peaspetsialist Arle Puidaku meiliaadressile arlepuidak(at)nooruse.ee

 

Vastuvõtutingimused

Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Kandideerimisel arvestatakse:

  • kirjalikust osast ja kehalise võimekuse katsest koosneva vastuvõtukatse tulemusi (testi tulemuste osakaal 30%, kehalise katse tulemuste osakaal 40% punktisummast). Kehalistele katsetele pääsemise lävendiks on 60% testi maksimaalsest punktisummast.
  • keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet (30% punktisummast).

Vastuvõtt toimub vastavalt nendele punktidele tekkinud paremusjärjestuse alusel. Võrdse punktisummaga kandidaatidel arvestatakse osalemist vabariiklikel/rahvusvahelistel olümpiaadidel gümnaasiumiastmes; õppimist gümnaasiumis meditsiini-, bioloogia- või keemiakallakuga klassis ning töötamist või vabatahtlikuna tegutsemist tervishoiu- või sotsiaalhoolekandeasutuses.

Tutvu ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtueeskirjaga.

Kandideerimiseks saab esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS, www.sais.ee).

Vastuvõtukatsete kohta täpsem info ja lingid on kättesaadavad siin.

Miks õppida füsioterapeudiks?