Olulised kuupäevad

- dokumentide esitamine veebis 14.-30. juuni
- vastuvõetavate nimekirjad avatud kinnitamiseks 14. juuli
- õppekohtade kinnitamine 19. juuliks

Vastuvõtt erakorralise meditsiini tehniku õppekavale

Erakorralise meditsiini tehnik on spetsialist, kes osutab hädasolijatele esmast erakorralist meditsiiniabi − hindab patsiendi seisundit, vajaminevaid ressursse ja olukorda sündmuskohal ning alustab õnnetusse sattunu või haigestunu aitamisega. 

 

Õppekava nominaalne õppeaeg on 1 aasta.

Alustavate kursuste õppetsüklite graafik on nähtav siin.

2021. aasta suvisel vastuvõtul on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis erakorralise meditsiini tehniku õppekaval 25 õppekohta. Õppegrupp avatakse, kui oma õppima asumist on kinnitanud minimaalselt 10 kandidaati.

Vastuvõtutingimused

Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Kandideerimisel arvestatakse:

  • keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet (osakaal 50% punktisummast);
  • motivatsioonikirja (osakaal 50% punktisummast).

Vastuvõtt toimub nende punkitde põhjal tekkinud paremusjärjestuse alusel. Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 10 punkti ja hõbemedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 5 punkti. Võrdse punktisummaga kandidaatidel arvestatakse osalemist vabariiklikel/rahvusvahelistel olümpiaadidel gümnaasiumiastmes; õppimist gümnaasiumis meditsiini-, bioloogia- või keemiakallakuga klassis ning töötamist või vabatahtlikuna tegutsemist tervishoiu- või sotsiaalhoolekandeasutuses.

Tutvu ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtueeskirjaga.

Kandideerimiseks saab esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS, www.sais.ee).

 

Miks õppida erakorralise meditsiini tehnikuks?