Olulised kuupäevad

- dokumentide esitamine toimub veebis 13.-29. juunil.
- akadeemiline test toimub 19.03 või 2.04 või 4. juulil.
- vastuvõtuvestlused toimuvad 8.-10. juulil.
- vastuvõetavate nimekirjad avatakse kinnitamiseks 12. juulil.
- õppekohtade kinnitamine kandidaatide poolt toimub hiljemalt 17. juulil.

INFOTUND

24. mail toimus bioanalüütiku õppekava infotund, mida saab järelvaadata siin: https://media.nooruse.ee/index.php/component/mijovideos/video/429-bioanalueuetiku-oppekava-infopaeev

 

 

 

Vastuvõtt bioanalüütiku õppekavale

Bioanalüütik töötab laborites, kus uuritakse organismi seisundit ning organite, kudede, rakkude, molekulide ehitust ja funktsiooni, mikrobioloogilist kooslust ja inimorganismi mõjutavaid tegureid. Bioanalüütiku ülesandeks on uurida koeproove, kehavedelikke, teha kindlaks organismi tervislik seisund ja monitoorida patsiendi ravi kulgu.

 

Õppekava nominaalne õppeaeg on 3,5 aastat.
Suvisel vastuvõtul on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis bioanalüütiku õppekaval 24 õppekohta:

  • Virumaal 10 õppekohta
  • Tartus 14 õppekohta

Vastuvõtutingimused

Kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Vastuvõtt kõrgkooli toimub paremusjärjestuse alusel. Õppurikandidaatide paremusjärjestus kujuneb vastavalt õppekavale kehtestatud vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktidele.

Bioanalüütiku õppekavale kandideerimisel arvestatakse 2022. aasta suvel:

Akadeemilise testi miinimumlävend Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kandideerimisel on 30% akdeemilise testi maksimumsooritusest.

Vastuvõtuvestlusele pääseb akadeemilise testi tulemuste alusel kujunenud pingerea alusel neljakordne vastuvõtuarv kandidaate, ehk siis bioanalüütiku õppekava puhul 96 kandidaati.

Vastuvõtuvestlusel keskendutakse kandidaadi isikuomadustele seoses õppimisega ja töötamisega kutsealal, tema suulisele väljendusoskusele ning väärtushoiakutele seoses tervisega.

Kuna võtame bioanalüütikuid vastu kaks õppegruppi, siis tekib kaks eraldi pingerida.

Üks Tartu õppegrupi jaoks (vastu võtame 14 tudengit) ja teine Virumaa õppegrupile (vastu võtame 10 tudengit).

Kõrgkooli kandideerimisel võib õppurikandidaat esitada avalduse kuni kahele õppekohale.

Lõplikus pingereas võrdse punktisumma korral arvestatakse kandidaatide järjestamisel töötamist või vabatahtlikuna tegutsemist tervishoiu- või hoolekandeasutuses.

Vastuvõtueeskirjaga on võimalik tutvuda siin.

Kandideerimiseks saab esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS, www.sais.ee).

Miks õppida bioanalüütikuks?