Olulised kuupäevad

- dokumentide esitamine veebis 14.-30. juuni
- vastuvõtutest veebis 2., 5. või 6. juuli
- vastuvõetavate nimekirjad avatud kinnitamiseks 14. juuli
- õppekohtade kinnitamine 19. juuliks

Vastuvõtt bioanalüütiku õppekavale

Bioanalüütik töötab laborites, kus uuritakse organismi seisundit ning organite, kudede, rakkude, molekulide ehitust ja funktsiooni, mikrobioloogilist kooslust ja inimorganismi mõjutavaid tegureid. Bioanalüütiku ülesandeks on uurida koeproove, kehavedelikke, teha kindlaks organismi tervislik seisund ja monitoorida patsiendi ravi kulgu.

 

Õppekava nominaalne õppeaeg on 3,5 aastat.
2021. aasta suvisel vastuvõtul on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis bioanalüütiku õppekaval 24 õppekohta.

Pärast suvise vastuvõtu lõppu avatakse sügisel lisaks veel 2 eksternõppe õppekohta.  

Bioanalüütiku õppeteenustasu eksternile on 50 € 1 EAP

Vaata ka eksternina õppimise tingimusi ning õppekulude hüvitamise tingimusi ja korda ning õppekulude hüvitamise ja õppetöö asjaajamisega seotud teenustasusid.

Kandideerimiseks palume esitada oma sooviavaldus ja haridust tõendavad dokumendid hiljemalt 24. augustil õppetöö peaspetsialist Arle Puidaku meiliaadressile arlepuidak(at)nooruse.ee

Vastuvõtutingimused

Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Kandideerimisel arvestatakse:

  • testi tulemusi (osakaal 40% punktisummast);
  • keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet (30% punktisummast);
  • keskkooli/gümnaasiumi matemaatika lõpuhinnet (osakaal 30% punktisummast).

Vastuvõtt toimub vastavalt nendele punktidele tekkinud paremusjärjestuse alusel. Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 10 punkti ja hõbemedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 5 punkti. Võrdse punktisummaga kandidaatidel arvestatakse osalemist vabariiklikel/rahvusvahelistel olümpiaadidel gümnaasiumiastmes; õppimist gümnaasiumis meditsiini-, bioloogia- või keemiakallakuga klassis ning töötamist või vabatahtlikuna tegutsemist tervishoiu- või sotsiaalhoolekandeasutuses.

Tutvu ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtueeskirjaga.

Kandideerimiseks saab esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS, www.sais.ee).

Vastuvõtukatsete kohta täpsem info ja lingid on kättesaadavad siin.

Miks õppida bioanalüütikuks?