Olulised kuupäevad

- dokumentide esitamine veebis 14.-30. juuni
- vastuvõtutest veebis 2., 5. või 6. juuli
- vastuvõtuintervjuu 7., 8. või 9. juuli
- vastuvõetavate nimekirjad avatud kinnitamiseks 14. juuli
- õppekohtade kinnitamine 19. juuliks

Vastuvõtt ämmaemanda õppekavale

Ämmaemand juhendab, jälgib, hooldab ja nõustab naisi ning peresid raseduse ja sünnituse ajal, sünnitusjärgsel perioodil ning günekoloogiliste probleemide lahendamisel, juhib sünnitusi, hooldab ja jälgib vastsündinuid ja imikuid.

 

Õppekava nominaalne õppeaeg on 4,5 aastat.
2021. aasta suvisel vastuvõtul on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ämmaemanda õppekaval 26 õppekohta.

Vastuvõtutingimused

Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Kandideerimisel arvestatakse:

  • kirjalikust ja suulisest osast koosneva vastuvõtukatse tulemusi (testi tulemuste osakaal 10%, vestluse tulemuste osakaal 30% punktisummast);
  • vestlusele pääsemise lävendiks on 60% testi maksimaalsest punktisummast;
  • keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet (30% punktisummast);
  • keskkooli/gümnaasiumi matemaatika lõpuhinnet (osakaal 30% punktisummast).

Vastuvõtt toimub vastavalt nendele punktidele tekkinud paremusjärjestuse alusel. Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 10 punkti ja hõbemedaliga lõpetajate lõplikule punktisummale lisatakse 5 punkti. Võrdse punktisummaga kandidaatidel arvestatakse osalemist vabariiklikel/rahvusvahelistel olümpiaadidel gümnaasiumiastmes; õppimist gümnaasiumis meditsiini-, bioloogia- või keemiakallakuga klassis ning töötamist või vabatahtlikuna tegutsemist tervishoiu- või sotsiaalhoolekandeasutuses.

Tutvu ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtueeskirjaga.

Kandideerimiseks saab esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS, www.sais.ee).

Vastuvõtukatsete kohta täpsem info ja lingid on kättesaadavad siin.

Miks õppida ämmaemandaks?