Korduma kippuvad küsimused

Põhiõppesse kandideerijate testis on 12 valikvastustega küsimust. Testi saab sooritada eesti keeles ning selle lahendamiseks on aega kuni 20 minutit.

Testiks eraldi ettevalmistada ei ole vaja. Test sisaldab erinevaid arvutusülesandeid, oskust kasutada ja mõista tabelites ning joonistel esitatud informatsiooni, tekstist arusaamist ning üldteadmisi.

Juhul, kui hinded puuduvad, siis saatke oma hinnetelehe koopia postiga (vastuvõtt, Nooruse 5, Tartu) või meiliaadressile vastuvott(at)nooruse.ee ja vastuvõtutöötaja lisab hinded teie avaldusele.

Ämmaemanda õppekavale sisseastuja vastuvõtutesti tulemus peab olema vähemalt 10,2 punkti, et pääseda vestlusele.

Ühelegi õppekavale kandideerimisel ei ole vanusepiiri.