vastuvõtt

Talvine dokumentide vastuvõtt õe ja lapsehoidja jätkuõppe õppekavale toimus 15.-28. novembril. Talvisel vastuvõtul avati õe õppekaval 78 õppekohta ning lapsehoidja jätkuõppe õppekaval 20 õppekohta. 

Vastuvõtutingimused, mis kehtisid neile erilaladele, on nähtavad siin.

Suvisel vastuvõtul 2022. aastal on võimalik kandideerida kuuele õppekavale rakenduskõrghariduses:

1. Õe õppekavale, täpsem info eriala kohta on siin.

2. Ämmaemanda õppekavale, täpsem info eriala kohta on siin.

3. Füsioterapeudi õppekavale, täpsem info eriala kohta on siin.

4. Tervisekaitse spetsialisti õppekavale, täpsem info eriala kohta on siin.

5. Radioloogiatehniku õppekavale, täpsem info eriala kohta on siin.

6. Bioanalüütiku õppekavale, täpsem info eriala kohta on siin.

Suvisel vastuvõtul 2022. aastal on võimalik kandideerida viiele õppekavalele kutsehariduses:

1. Hooldustöötaja õppekavale, täpsem info eriala kohta on siin.

2. Erakorralise meditsiini tehniku õppekavale, täpsem info eriala kohta on siin.

3. Massööri õppekavale, täpsem info eriala kohta on siin.

4. Lapsehoidja õppekavale, täpsem info eriala kohta on siin.

5. Tegevusjuhendaja õppekavale, täpsem info eriala kohta on siin.

Suvisel vastuvõtul 2022. aastal on võimalik kandideerida ka terviseteaduse magistriõppe õppekavale.

Täpsem info terviseteaduse magistriõppe kohta on kättesaadav siin.

Lisaks on avamisel ka podoloogia õppekava. 

Praegu kehtiva vastuvõtueeskirjaga on võimalik tutvuda siin.

Jaanuari lõpus arutab Kõrgkooli Nõukogu uusi vastuvõtutingimusi ja pärast nende kinnitamist teeme kodulehel kättesaadavaks suvise vastuvõtu ajakava koos uue vastuvõtueeskirjaga ning täiendatud vastuvõtutingimused ja vastuvõetavate õppurite arvud igal õppekaval.

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on väga suur osa praktilisel õppel, mis toimub praktikumidena kõrgkoolis kohapeal praktikaklassides ja laborites ning õppepraktikana, mis toimub praktikabaasides.

Õppepraktika on suunatud õpitud teadmiste ja oskuste rakendamisele ning hoiakute kujundamisele töökeskkonnas juhendaja juhendamisel. Kõrgkoolil on ligikaudu 700 praktikabaasi, sh tervishoiu- ja hoolekandeasutused. Õppurid suunatakse õppepraktikat sooritama praktikabaasidesse üle Eesti, et tagada mitmekülgne praktikakogemus erinevates asutustes. Samuti on õppepraktikat võimalik sooritada  kõrgkooli välispartnerite juures erinevates Euroopa riikides Erasmus+ programmi raames.

Õppepraktikale minnes allkirjastab õppur konfidentsiaalsuslepingu, omab kehtivat tervisetõendit ja teisi praktikabaasi poolt nõutud analüüse ning tõendeid ning on soovitavalt vaktsineeritud vastavalt praktikabaasi nõuetele (gripi, B-hepatiidi, Covid-19 vastu).

Õppur peab arvestama asjaoluga, et kui mittevaktsineerimine saab takistuseks praktikabaasi leidmisel ja õppepraktika sooritamisel, siis ei ole võimalik õppekava lõpetada (täies mahus täita).