Vastuvõtt 2018/19 õppeaastaks

Talvine vastuvõtt toimub 03.12.2018–04.01.2019 järgmistele õppekavadele:

Õde. Rakenduskõrgharidusõpe. Täiskoormusega õpe. Õppeaeg 3,5 aastat. 78 õppekohta. Õpe toimub Tartus.

Auditoorne õppetöö toimub sessiooniti vastavalt õppetöögraafikule. Auditoorse õppetöö nädalate vahele jäävatel nädalatel toimub iseseisvate tööde tegemine ja e-õpe erinevates õpikeskkondades.

Õe õppekava auditoorse õppetöö ajad 2019 kevadsemestril (11.02 – 30.06.2019):

18.-22.02.2019

04.-08.03.2019

18.-22.03.2019

01.-05.04.2019

15.-19.04.2019

29.04-03.05.2019

13.-17.05.2019

27.-31.05.2019

10.-14.06.2019

24.-28.06.2019

 

Füsioterapeut. Rakenduskõrgharidusõpe. Osakoormusega õpe, õppeaeg 4,5 aastat. 20 õppekohta. NB! Õpe on tasuline ja toimub Tallinnas!

Õppimine füsioterapeudi õppekaval on tasuline, semestris läbitakse 20 EAP ning semestri tasu on 1100 eurot. Semestri tasu saab maksta ühes või kahes osas. Õppetöö toimub valdavalt Tallinnas Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuses aadressil Astangu 27. Õpingud toimuvad sessioonidena.

Füsioterapeudi õppekava  sessioonide ajad 2019 kevadsemestril (11.02 – 30.06.2019):

11.-12.02.2019

Tartu

13.-15.02.2019

Tallinn

04.-08.03.2019

Tallinn

25.-29.03.2019

Tallinn

22.23.04.2019

Tallinn

24.-26.04.2019

Tartu

20.-24.05.2019

Tallinn

17.-21.06.2019

Tallinn

Kandideerimisavalduse esitamine

Kõrgkooli kandideerimiseks saab kandideerija esitada dokumendid 03.12.2018 - 04.01.2019 elektrooniliselt sisseastumise infosüsteemis (SAIS) või paberkandjal. Kõrgkoolis kohapeal (Nooruse 5, Tartu) saab dokumente esitada 03.12-20.12.2018 kell 10.00-14.00.

Kõrgkooli kandideerimisel võib õppurikandidaat esitada avalduse kuni kahele õppekohale.

Vastuvõtt kõrgkooli toimub paremusjärjestuse alusel. Õppurikandidaatide paremusjärjestus kujuneb vastavalt õppekavale kehtestatud vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktidele.

Kandideerimisel nõutavad dokumendid

Rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimisel esitatakse avaldus infosüsteemis SAIS ning kõrgkooli sissesaamisel esitatakse keskharidust tõendava dokumendi ja hinnetelehe koopia ning isikutunnistuse või passi kinnitatud koopia sh vajadusel nime muutmist tõendava dokumendi koopia.

Vastuvõtukatse

Vastuvõtukatse on kõrgkoolis kohapeal elektrooniliselt sooritatav test. Talvise vastuvõtu testi sooritamine toimub 9. ja 10. jaanuaril Tartu Tervishoiu Kõrgkooli arvutiklassis (Nooruse 5, Tartu). Vastuvõtukatse sooritamiseks on vajalik eelnev registreerimine, mis toimub dokumentide vastuvõtuga samadel aegadel (03.12.2018 – 04.01.2019) Moodle keskkonnas 
Vastuvõtukatsele pääsemiseks esitab kandidaat isikut tõendava dokumendi. Juhend Moodle'i kasutajakonto loomiseks on SIIN.
 

Vastuvõtutingimused

Kõikidele õppekavadele kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2- tasemel.

Rakenduskõrghariduse õppekavadele kandideerijatel arvestatakse:

- test (osakaal 40% punktisummast);

- füüsika, keemia ja matemaatika keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmine (osakaal 40% punktisummast);

- bioloogia keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmine hinne (osakaal 20% punktisummast).

 

Tutvu vastuvõtueeskirjaga.

Täpsem info sisseastumise kohta: Arle Puidak, arlepuidak(at)nooruse.ee, tel. 737 0200