vastuvõtt

Dokumentide vastuvõtt talvisel vastuvõtuperioodil 16.-29.11.2020 rakenduskõrgharidus- ja kutseõppe õppekavadel

Rakenduskõrghariduse õppekavadel:

 • Õde (täiskoormusega õpe, nominaalne õppeaeg 3,5 aastat) - 78 õppekohta. Õpe toimub tsüklitena.
 • Füsioterapeut (osakoormusega õpe, õppe kestvus 4,5 aastat, tasuline õpe) - 20 õppekohta. Õppetöö toimub Tallinnas. Õppegrupp avatakse juhul, kui oma õppimaasumist on kinnitanud minimaalselt 10 kandidaati õppegrupi kohta. Õppe maksumus füsioteraapia õppekaval: 1 EAP/55 EUR. 

Kutseõppes:

 • Hooldustöötaja (nominaalne õppeaeg 2 aastat, töökoha- ja koolipõhine õpe) - 24 õppekohta.

Magistriõppes:

 • Radiograafia (nominaalne õppeaeg 2 aastat, tasuline õpe) - 16 õppekohta
  Õppetöö toimub inglise keeles. Vastuvõtt algab 15. juunil ja kestab 16. novembrini. Õppegrupp avatakse juhul, kui oma õppima asumist on kinnitanud minimaalselt 10 kandidaati õppegrupi kohta. 

Kandideerimisavalduse esitamine

Kõrgkooli kandideerimiseks saab kandideerija esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS) perioodil 16.-29.11.2020. 

Kõrgkooli kandideerimisel võib õppurikandidaat esitada avalduse kuni kahele õppekohale. Vastuvõtt kõrgkooli toimub paremusjärjestuse alusel.

Eestikeelsetele õppekavadele kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel. Ingliskeelsele õppekavale (magistriõpe radiograafias) kandideerimise eelduseks on inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel. Tutvu täpsemalt ka vastuvõtueeskirjas olevate vastuvõtutingimustega.

Rakenduskõrgharidus

Rakenduskõrghariduse õppekavadele kandideerimisel tuleb esitada Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS) avaldus. Kuna vastuvõtutestid on veebis, siis esita SAISis koos teiste dokumentidega ka isikuttõendava dokumendi (ID kaardi või passi) koopia!

Füsioterapeudi ja õe õppekavadele kandideerimisel arvestatakse:

 • Testi tulemusi (osakaal 40% punktisummast). Test toimub veebis ning sellele saab registreeruda 16.-29.11.2020.
 • Keskkooli/gümnaasiumi füüsika, keemia ja bioloogia lõpuhinnete keskmist (osakaal 30% punktisummast).
 • Keskkooli/gümnaasiumi matemaatika lõpuhinnet (osakaal 30% punktisummast).

Kutseõpe

Kutseõppe õppekavadele kandideerimisel tuleb esitada Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS) avaldus. Pingerida kujuneb keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmise hinde põhjal.

Radiograafia magistriõpe

Radiograafia magistriõppesse algab vastuvõtt samuti 15. juunil, nagu teistel õppekavadel. Vastuvõtt on pikem, sisseastumisdokumente saab esitada 15. novembrini. Õpe algab 2021. aasta veebruaris.

Radiograafia magistriõppe õppekavale kandideerimisel esitatakse:

 • avaldus (SAIS-is või DreamApply'is)
 • kõrghariduse esimese astme tasemel radiograafia õppe või eelnevate õpingute käigus radiograafia õppeainete läbimist tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi koopia;
 • inglise keele oskust tõendava dokumendi koopia;
 • CV.

Tasemeõppe toetus Töötukassa kauduTöötajaõpi_punane_1 (PNG).png

Eesti Töötukassa toetab nii tööotsijate kui töötavate inimeste õpinguid kutse- ja kõrghariduses. Täpsem info toetuse saamise tingimuste kohta ning nõutud avalduste vormide ja dokumentide kohta asub Töötukassa kodulehel. Seal saab broneerida aja karjäärinõustaja juurde. Karjäärinõustamisel saab koos spetsialistiga arutada, mida ja kus võiks õppida ning kes saavad toetust taotleda. Nimekirjas on hetkel järgmised Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekavad: hooldustöötaja, tegevusjuhendaja, õde.

2020. aasta augustist suureneb samuti toetus nii nendele, kes juba käivad töötukassa toel õppimas, kui ka nendele, kes plaanivad õppimist alustada. Need, kellel on sissetulekud, saavad senise 130 euro asemel 180 eurot ja sissetulekuta õppijatele makstakse augustist 270 eurot.

Praktikad

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurina toimuvad Sinu praktikad erinevates haiglates ja tervishoiuasutustes üle Eesti. Õppuril tuleb olla valmis praktikate sooritamiseks väljaspool enda eelistatud asukohta. Praktika võib kesta kuni kolm kuud. Kõikidele õppuritele kindlustatakse kõrgkooli poolt õppepraktika koht.