sisseastumine 2020/21. õppeaastaks

 • UUS! Õe lühendatud põhiõppe õppekavale võetakse avaldusi vastu kuni 12.07.2020.  Lisainfo: vastuvott(at)nooruse.ee

 • Vastuvõtt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli algab 15. juunil ning vastuvõtuintervjuud ja -testid toimuvad veebis. 
 • Kandideerimiseks ei ole vajalikud riigieksamite tulemused: kutseõppesse ja rakenduskõrgharidusse kandideerimisel arvestame keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse hindeid.

Dokumentide vastuvõtt suvisel vastuvõtuperioodil 15.06 - 02.07.2020 rakenduskõrghariduse, magistri- ja kutseõppe õppekavadele

Rakenduskõrgharidusõppe õppekavad:

 1. Õde (nominaalne õppeaeg kolm ja pool aastat) – 160 (134 põhiõppe õppekava, sh 2 rühma tsükliõppes ja 26 lühendatud põhiõppe õppekava*) õppekohta
 2. Ämmaemand (nominaalne õppeaeg neli ja pool aastat) – 26 õppekohta 
 3. Füsioterapeut (nominaalne õppeaeg kolm aastat) – 30 õppekohta
 4. Tervisekaitse spetsialist (nominaalne õppeaeg kolm aastat) – 14 õppekohta
 5. Bioanalüütik (nominaalne õppeaeg kolm ja pool aastat) – 26 õppekohta
 6. Radioloogiatehnik (nominaalne õppeaeg kolm ja pool aastat) – 20 õppekohta

* Vastuvõtukomisjonil on õigus muuta õdede põhiõppe ja lühendatud õppe õppegruppidesse vastuvõtu arvu suhet. Tsükliõppe rühmade auditoorne õppetöö toimub igal nädalal esmaspäevast kuni kolmapäevani (va praktikaperioodil).
Lühendatud õppekaval kestab õpe kaks aastat, esimesel semestril on õppetöö 37., 41., 45., 49. ja 2. nädalal. Osale ka õe õppekava tasemeõppe (lühendatud õpe) infotunnis veebis 12. juunil kl 14. Infotund toimub keskkonnas Zoom.

 Magistriõppe õppekavad:

 1. Terviseteadus (nominaalne õppeaeg üks ja pool aastat)
  1.1.  Intensiivõendus – 12 õppekohta
  1.2.  Kliiniline õendus – 12 õppekohta
  1.3.  Terviseõendus – 12 õppekohta
  1.4.  Vaimse tervise õendus – vastuvõtt toimub vaid juhul, kui on tööandja/partneriga sõlmitud koostööleping ning siis on õigus avada kuni 15 õppuriga grupp.

Terviseteaduse intensiivõenduse, kliinilise õenduse ja terviseõenduse õppegrupid avatakse juhul, kui oma õppima asumist on kinnitanud minimaalselt 10 kandidaati õppegrupi kohta. Juhul kui õppegruppi ei avata, on vastuvõtukomisjonil õigus suurendada teiste erialade õppegruppidesse vastuvõtu arve proportsionaalselt vastavalt pingereale.

Osale ka terviseteaduse magistriõppe infotunnis veebis 15. juunil kl 15. Infotund toimub keskkonnas Zoom.

        2. Radiograafia (nominaalne õppeaeg 2 aastat, tasuline õpe) - 16 õppekohta

Õppetöö toimub inglise keeles. Vastuvõtt algab 15. juunil ja kestab 16. novembrini. Õppegrupp avatakse juhul, kui oma õppima asumist on kinnitanud minimaalselt 10 kandidaati õppegrupi kohta.

 Kutseõppe õppekavad:

 1. Erakorralise meditsiini tehnik (nominaalne õppeaeg üks aasta) – 25 õppekohta
 2. Tegevusjuhendaja (nominaalne õppeaeg üks aasta) – 12 õppekohta
 3. Tegevusjuhendaja (töökohapõhine, nominaalne õppeaeg üks aasta) – 10 õppekohta
 4. Lapsehoidja (nominaalne õppeaeg üks aasta) – 24 õppekohta
 5. Lapsehoidja (töökohapõhine, nominaalne õppeaeg üks aasta) – 22 õppekohta
 6. Massöör (nominaalne õppeaeg kaks aastat, tasuline õpe) – 16 õppekohta

Kandideerimisavalduse esitamine

Kõrgkooli kandideerimiseks saab kandideerija esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS) perioodil 15.06.-02.07.2020. 

Kõrgkooli kandideerimisel võib õppurikandidaat esitada avalduse kuni kahele õppekohale. Vastuvõtt kõrgkooli toimub paremusjärjestuse alusel.

Eestikeelsetele õppekavadele kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel. Ingliskeelsele õppekavale (magistriõpe radiograafias) kandideerimise eelduseks on inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel. Tutvu täpsemalt ka vastuvõtueeskirjas olevate vastuvõtutingimustega.

Rakenduskõrgharidus

Rakenduskõrghariduse õppekavadele kandideerimisel tuleb esitada Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS) avaldus. Kuna sel suvel toimuvad vastuvõtutestid veebis, siis esita SAISis koos teiste dokumentidega ka isikuttõendava dokumendi (ID kaardi või passi) koopia!

Õe põhiõppe lühendatud õppekavale kandideerimisel tuleb veel lisaks esitada varasema kutse- või erialast õpet tõendava dokumendi (õe, meditsiiniõe, velskri või ämmaemanda tunnistuse/diplomi) koopia.

Radioloogiatehniku, füsioterapeudi, õe, bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekavadele  kandideerimisel arvestatakse:

 • Testi tulemusi (osakaal 40% punktisummast). Test toimub veebis ning sellele saab registreeruda
  15.06 - 02.07.
 • Keskkooli/gümnaasiumi füüsika, keemia ja bioloogia lõpuhinnete keskmist (osakaal 30% punktisummast).
 • Keskkooli/gümnaasiumi matemaatika lõpuhinnet (osakaal 30% punktisummast).

Ämmaemanda õppekavale kandideerimisel arvestatakse:

Õe lühendatud õppeajaga õppekavale kandideerijatel arvestatakse:

Kutseõpe

Kutseõppe õppekavadele kandideerimisel tuleb esitada Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS) avaldus. Erakorralise meditsiini tehniku õppekavale kandideerimisel tuleb lisaks esitada motivatsioonikiri (vt vastuvõtueeskirja lisa 4) ning töökohapõhisesse õppesse kandideerimisel tööandja kinnitus kehtiva töölepingu olemasolu kohta.

Kutseõppe õppekavadele (v.a erakorralise meditsiini tehniku õppekava), sh töökohapõhisesse õppesse kandideerijatel kujuneb pingerida keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmise hinde põhjal.

Erakorralise meditsiini tehniku õppekavale kandideerijatel arvestatakse keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet (osakaal 50% punktisummast) ja motivatsioonikirja (osakaal 50% punktisummast).

Terviseteaduse magistriõpe

Terviseteaduse magistriõppe õppekavale kandideerimisel esitatakse:

 • avaldus (SAIS-is);
 • rakenduskõrghariduse tasemel õe või ämmaemanda põhiõppe läbimist tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi koopia. Õe erialakoolituse läbinutel esitada lisaks vastava diplomi ja akadeemilise õiendi koopia;
 • elulookirjeldus (CV).

Terviseteaduse magistriõppe õppekavale kandideerijatel arvestatakse:

Radiograafia magistriõpe

Radiograafia magistriõppesse algab vastuvõtt samuti 15. juunil, nagu teistel õppekavadel. Vastuvõtt on pikem, sisseastumisdokumente saab esitada 15. novembrini. Õpe algab 2021. aasta veebruaris.

Radiograafia magistriõppe õppekavale kandideerimisel esitatakse:

 • avaldus (SAIS-is või DreamApply'is)
 • kõrghariduse esimese astme tasemel radiograafia õppe või eelnevate õpingute käigus radiograafia õppeainete läbimist tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi koopia;
 • inglise keele oskust tõendava dokumendi koopia;
 • CV.

Tasemeõppe toetus Töötukassa kauduTöötajaõpi_punane_1 (PNG).png

Eesti Töötukassa toetab nii tööotsijate kui töötavate inimeste õpinguid kutse- ja kõrghariduses. Täpsem info toetuse saamise tingimuste kohta ning nõutud avalduste vormide ja dokumentide kohta asub Töötukassa kodulehel. Seal saab broneerida aja karjäärinõustaja juurde. Karjäärinõustamisel saab koos spetsialistiga arutada, mida ja kus võiks õppida ning kes saavad toetust taotleda. Nimekirjas on hetkel järgmised Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekavad: hooldustöötaja, tegevusjuhendaja, õde.

2020. aasta augustist suureneb samuti toetus nii nendele, kes juba käivad töötukassa toel õppimas, kui ka nendele, kes plaanivad õppimist alustada. Need, kellel on sissetulekud, saavad senise 130 euro asemel 180 eurot ja sissetulekuta õppijatele makstakse augustist 270 eurot.

Praktikad

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurina toimuvad Sinu praktikad erinevates haiglates ja tervishoiuasutustes üle Eesti. Õppuril tuleb olla valmis praktikate sooritamiseks väljaspool enda eelistatud asukohta. Praktika võib kesta kuni kolm kuud. Kõikidele õppuritele kindlustatakse kõrgkooli poolt õppepraktika koht. 

Dokumentide vastuvõtt talvisel vastuvõtuperioodil 16.-29.11.2020 rakenduskõrgharidus- ja kutseõppe õppekavadel

Rakenduskõrghariduse õppekavadel:

 • Õde (nominaalne õppeaeg 3,5 aastat) - 78 õppekohta
 • Füsioterapeut* (osakoormusega õpe, õppe kestvus 4,5 aastat, tasuline õpe) - 20 õppekohta

Õppetöö toimub Tallinnas. Õppegrupp avatakse juhul, kui oma õppimaasumist on kinnitanud minimaalselt 10 kandidaati õppegrupi kohta. Osakoormusega õppe maksumus füsioteraapia õppekaval: 1 EAP/55 EUR. 

Kutseõppe õppekavadel:

 • Hooldustöötaja (nominaalne õppeaeg 2 aastat, töökohapõhine õpe) - 24 õppekohta