vastuvõtt

Talvine dokumentide vastuvõtt 15.-28. novembril 2021

Täpsem info õppekohtade ning erialade kohta on kättesaadav oktoobri lõpus.

 

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on väga suur osa praktilisel õppel, mis toimub praktikumidena kõrgkoolis kohapeal praktikaklassides ja laborites ning õppepraktikana, mis toimub praktikabaasides.

Õppepraktika on suunatud õpitud teadmiste ja oskuste rakendamisele ning hoiakute kujundamisele töökeskkonnas juhendaja juhendamisel. Kõrgkoolil on ligikaudu 700 praktikabaasi, sh tervishoiu- ja hoolekandeasutused. Õppurid suunatakse õppepraktikat sooritama praktikabaasidesse üle Eesti, et tagada mitmekülgne praktikakogemus erinevates asutustes. Samuti on õppepraktikat võimalik sooritada  kõrgkooli välispartnerite juures erinevates Euroopa riikides Erasmus+ programmi raames.

Õppepraktikale minnes allkirjastab õppur konfidentsiaalsuslepingu, omab kehtivat tervisetõendit ja teisi praktikabaasi poolt nõutud analüüse ning tõendeid ning on  soovitavalt vaktsineeritud vastavalt praktikabaasi nõuetele (gripi, B-hepatiidi, Covid-19 vastu).

Õppur peab arvestama asjaoluga, et kui mittevaktsineerimine saab talle takistuseks praktikabaasi leidmisel ja õppepraktika sooritamisel, siis ei ole võimalik õppekava lõpetada (täies mahus täita).

 

 

 

Kutseõpe Magistriõpe