vastuvõtt 2022. aasta suvel

Dokumentide vastuvõtt toimub 13.-29. juunil, vastuvõtutest toimub 4. juulil, vastuvõtuvestlused 1.-10. juulini ning kehalised katsed 5.-6. juulil, vastuvõetute nimekirjad avaldatakse infosüsteemis SAIS 12. juulil.

Kandidaadil palume oma õppimatuleku kinnitada SAISis hiljemalt 17. juuliks. Neid õppekohti, mida ei kinnitata, pakume seejärel pingereas järgmistele kandidaatidele.

Vastuvõtueeskirjaga on võimalik tutvuda siin.

Palume kandideerijatel arvestada sellega, et Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on suur roll praktilisel õppel  ja kõik õppurid peavad arvestama asjaoluga, et mittevaktsineerimine võib saada takistuseks praktikabaasi leidmisel ning õppepraktika sooritamisel. Võib juhtuda, et praktikabaaside vaktsineerimisnõude tõttu ei ole mittevaktsineeritud õppuril võimalik õppekava täies mahus täita.

Kõrgkoolis kehtivad ohutusreeglid ja juhendi selle kohta leiate kõrgkooli koduleheküljelt.

Rakenduskõrgharidus

Suvisel vastuvõtul 2022. aastal on võimalik kandideerida kuuele õppekavale rakenduskõrghariduses. Kõikidele rakenduskõrghariduse õppekavadele kandideerimiseks on vajalik teha akadeemiline test

 

Kutseõpe

Samuti on võimalik kandideerida kuuele õppekavale kutsehariduses:

 

Magistriõpe

Suvisel vastuvõtul 2022. aastal on võimalik kandideerida ka terviseteaduse magistriõppe õppekavale.  

Kõrgkooli on võimalus tulla tudengivarjuks, aga ka klassi või grupiga majatuurile. Et saada erialadest ja kõrgkoolist parim ettekujutus, vaata järele ka 3. märtsil toimunud avatud uste päeva: