Vastuvõtt 2019/2020. õppeaastal

Suvine vastuvõtt toimub järgmistele õppekavadele:

Rakenduskõrghariduse õppekavadel:

 1. Õde (nominaalne õppeaeg 3,5 aastat) – 130 õppekohta (sh 26 õppekohta tsükliõppe vormis)
 2. Ämmaemand (nominaalne õppeaeg 4,5 aastat) – 30 õppekohta
 3. Füsioterapeut (nominaalne õppeaeg 3 aastat) – 30 õppekohta
 4. Tervisekaitse spetsialist (nominaalne õppeaeg 3 aastat) – 14 õppekohta
 5. Bioanalüütik (nominaalne õppeaeg 3,5 aastat) – 26 õppekohta
 6. Radioloogiatehnik (nominaalne õppeaeg 3,5 aastat) – 20 õppekohta

Magistriõppe õppekaval:

 1. Terviseteadus (nominaalne õppeaeg 1,5 aastat)
 • Intensiivõendus – 15 õppekohta
 • Kliiniline õendus – 15 õppekohta
 • Terviseõendus – 15 õppekohta
 • Vaimse tervise õendus – 15 õppekohta

Õppegrupp avatakse juhul, kui oma õppima asumist on kinnitanud minimaalselt 10 kandidaati õppegrupi kohta. Juhul kui õppegruppi ei avata, on vastuvõtukomisjonil õigus suurendada teiste erialade õppegruppidesse vastuvõtu arve proportsionaalselt vastavalt pingereale.

Kutseõppe õppekavadel:

 1. Erakorralise meditsiini tehnik (nominaalne õppeaeg 1 aasta) – 25 õppekohta
 2. Hooldustöötaja (nominaalne õppeaeg 2 aastat) – 24 õppekohta
 3. Tegevusjuhendaja (nominaalne õppeaeg 1 aasta) – 12 õppekohta
 4. Tegevusjuhendaja (töökohapõhine, nominaalne õppeaeg 1 aasta) – 10 õppekohta
 5. Lapsehoidja (nominaalne õppeaeg 1 aasta) – 24 õppekohta
 6. Lapsehoidja (töökohapõhine, nominaalne õppeaeg 1 aasta) – 22 õppekohta
 7. Massöör (nominaalne õppeaeg 2 aastat, tasuline õpe) – 16 õppekohta

Talvine vastuvõtt toimub järgmistele õppekavadele:

Rakenduskõrghariduse õppekaval:

 1. Õe põhiõpe (nominaalne õppeaeg 3,5 aastat) – 78 õppekohta

Kutseõppe õppekavadel:

 1. Toitumisnõustaja (nominaalne õppeaeg 2 aastat, tasuline õpe) – 16 õppekohta

Õpe avatakse juhul kui Kõrgkooli Nõukogu on kinnitanud õppekava. Õppegrupp avatakse juhul kui oma õppima asumist on kinnitanud minimaalselt 10 kandidaati õppegrupi kohta.

     2. Hooldustöötaja (nominaalne õppeaeg 2 aastat, töökohapõhine õpe, õppetöö Viljandi haiglas) – 24         õppekohta

Kandideerimisavalduse esitamine

Kõrgkooli kandideerimiseks saab kandideerija esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS) või paberkandjal kõrgkoolis kohapeal (Nooruse 5, Tartu).

Kõrgkooli kandideerimisel võib õppurikandidaat esitada avalduse kuni kahele õppekohale. Vastuvõtt kõrgkooli toimub paremusjärjestuse alusel. 

Õe erialale kandideerides tuleb SAIS-is eraldi märkida, kui soovitakse asuda õppima tsükliõppesse.

Kandideerimisel nõutavad dokumendid

Rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimisel esitatakse:

 1. avaldus.

Kutseõppesse kandideerimisel esitatakse:

 1. avaldus;
 2. erakorralise meditsiini tehniku õppekavale kandideerijatel lisaks motivatsioonikiri;
 3. töökohapõhisesse õppesse kandideerimisel lisaks tööandja kinnitus kehtiva töölepingu olemasolu kohta.

Terviseteaduse magistriõppe õppekavale kandideerimisel esitatakse:

 1. avaldus;
 2. rakenduskõrghariduse tasemel õe või ämmaemanda põhiõppe läbimist tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi koopia. Õe erialakoolituse läbinutel esitada lisaks vastava diplomi ja akadeemilise õiendi koopia;
 3. CV.

Kõrgkooli sissesaamisel esitatakse:

 1. keskharidust tõendava dokumendi ja hinnetelehe koopia;
 2. isikutunnistuse või passi koopia, sh vajadusel nime muutmist tõendava dokumendi koopia.

Vastuvõtukatse

Vastuvõtukatseks on sõltuvalt õppekavast kas kõrgkoolis kohapeal elektrooniliselt sooritatav test (rakendusliku kõrghariduse õppekavad v.a. magistriõpe) või kirjalikust ja suulisest osast koosnev katse (terviseteaduse magistriõppes).

 • Vastuvõtukatse info õe, ämmaemanduse, füsioterapeudi, tervisekaitse spetsialisti, bioanalüütiku ja radioloogiatehniku õppekavadel:

Vastuvõtukatsele saab registreerida alates 17. juunist, kui algab sisseastumine SAIS keskkonnas. Vastuvõtukatse toimub HITSA Moodle keskkonnas ja katsele tuleb samuti registreerida Moodle keskkonnas. Eelnevalt on vajalik keskkonnas konto loomine moodle.hitsa.ee

Juhend kasutajakonto loomiseks SIIN

Vastuvõtutestile saab registreerida dokumentide vastuvõtu perioodil alljärgneval lingil:
https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=26370

 • Vastuvõtukatse terviseteaduse magistriõppekaval:

Vastuvõtukatse toimub kahes osas:
1) Kirjalik osa on essee (3500-4000 tähemärki) erialavaldkonna arenguvajadus(t)est ja enda õpimotivatsioonist seoses ettevalmistumisega tulevaseks arendustöö eestvedajaks ning kuidas õppe läbimine toetab teie edasist tööalast tegevust. Essee tuleb esitada Moodle keskkonda vastuvõtuperioodil (17.06-08.08.2019).

2) Suuline osa on vestlus  vastuvõtukomisjoniga, mis tugineb esseele. Vestluse raames keskendutakse õpimotivatsioonile ja enesejuhitud õppimisele, erialavaldkonna arendusele ja professionaalsele väljendusoskusele.

Vestlusele registreerimine on avatud vastuvõtuperioodil  Moodle keskkonnas (17.06-08.08.2019).

Moodle keskkonna kasutajakonto loomise JUHEND
 

Vastuvõtutingimused

 • Eestikeelsetele õppekavadele kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
 • Rakenduskõrghariduse õppekavadelekandideerijatel arvestatakse:
 1. testi (osakaal 40% punktisummast);
 2. keskkooli/gümnaasiumi füüsika, keemia ja matemaatika keskmist hinnet (osakaal 40% punktisummast);
 3. keskkooli/gümnaasiumi bioloogia hinnet (osakaal 20% punktisummast).
 • Terviseteaduse magistriõppe õppekavale kandideerijatel arvestatakse:
 1. õe või ämmaemanda põhiõppe keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel (osakaal 40% punktisummast);
 2. kirjalikust ja suulisest osast koosnevat vastuvõtukatset (osakaal 60% punktisummast).
 • Kutseõppe õppekavadele, sh töökohapõhisesse õppesse kandideerijatel arvestatakse keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse hinnete keskmist hinnet.
 1. Erakorralise meditsiinitehniku õppekavale kandideerijatel arvestatakse:
 2. keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet (osakaal 50% punktisummast);
 3. motivatsioonikirja (osakaal 50% punktisummast).

Tutvu vastuvõtueeskirjaga.

Täpsem info sisseastumise kohta: Arle Puidak, vastuvott(at)nooruse.ee, tel. 737 0200

Vastuvõtulelefonile 737 0200 saab helistada vastuvõtuperioodi tööpäevadel kell 9 - 16.