vastuvõtt 2018/19. õppeaastaks

Perioodil 25.06.2018-05.07.2018 toimub dokumentide vastuvõtt järgmistele õppekavadele

 

Rakenduskõrghariduse õppekavadel

Õe põhiõpe. Õppeaeg 3,5 aastat. 130 õppekohta.
Ämmaemand. Õppeaeg 4,5 aastat. 30 õppekohta.
Füsioterapeut. Õppeaeg 3 aastat. 30 õppekohta.
Bioanalüütik. Õppeaeg 3,5 aastat. 26 õppekohta. NB! Õpe toimub Tallinnas!
Radioloogiatehnik. Õppeaeg 3,5 aastat. 20 õppekohta.
Tervisekaitse spetsialist. Õppeaeg 3 aastat. 14 õppekohta.
 

Kutseõppe õppekavadel

Hooldustöötaja. Õppeaeg 2 aastat. 24 õppekohta. 
Tegevusjuhendaja. Õppeaeg 1 aasta. 12 õppekohta.
Tegevusjuhendaja. Töökohapõhine õpe, õppeaeg 1 aasta. 10 õppekohta.
Lapsehoidja. Õppeaeg 1 aasta. 24 õppekohta.
Lapsehoidja. Töökohapõhine õpe, õppeaeg 1 aasta. 22 õppekohta.
Erakorralise meditsiini tehnik. Õppeaeg 1 aasta. 25 õppekohta.

Eesti Töötukassa kaudu saavad hooldustöötaja ja õe õppekava õpilased taotleda toetust, mis on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada.

Perioodil 25.06-10.08.2018 toimub dokumentide vastuvõtt magistriõppekavale

Terviseteadus. Õppeaeg 1,5 aastat. 

 • Intensiivõendus, 15 õppekohta.
 • Kliiniline õendus, 15 õppekohta.
 • Terviseõendus, 15 õppekohta.
 • Vaimse tervise õendus, 15 õppekohta.

Magistriõppesse kandideerimise eelduseks on õe või ämmaemanda rakenduskõrgharidus.

Kandineerimisel nõutavad dokumendid

Kõrgkooli kandideerimiseks saab esitada dokumendid elektrooniliselt infosüsteemis SAIS või paberkandjal kõrgkoolis kohapeal (Nooruse 5, Tartu) ajavahemikul 25.06.2018-05.07.2018 kell 10.00-14.00.

Rakenduskõrghariduse õppekavadele kandideerimisel esitatakse:

 1. avaldus;
 2. bioanalüütiku õppekavale kandideerijatel lisaks vormikohane CV.

Kutseõppe õppekavadele kandideerimisel esitatakse:

 1. avaldus;
 2. erakorralise meditsiini tehniku õppekavale kandideerijatel lisaks motivatsioonikiri;
 3. töökohapõhisesse õppesse kandideerimisel lisaks tööandja kinnitus kehtiva töölepingu olemasolu kohta.

Terviseteaduse magistriõppe õppekavale kandideerimisel esitatakse:

 1. avaldus;
 2. rakenduskõrghariduse tasemel õe või ämmaemanda põhiõppe läbimist tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi koopia. Õe erialakoolituse läbinutel esitada lisaks vastava diplomi ja akadeemilise õiendi koopia;
 3. CV.

Vastuvõtutingimused

Kõikidele õppekavadele kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2- tasemel.

Rakenduskõrghariduse õppekavad (v.a bioanalüütiku õppekava):

 • vastuvõtukatse, milleks on kõrgkoolis kohapeal sooritatav test (osakaal 40% punktisummast);
 • keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse füüsika, keemia ja matemaatika keskmine hinne (osakaal 40% punktisummast);
 • keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse bioloogia hinne (osakaal 20% punktisummast).

Bioanalüütiku õppekava:

 • vastuvõtukatse, milleks on kõrgkoolis kohapeal sooritatav test (osakaal 30% punktisummast) ja vestlus (osakaal 25% punktisummast). Vestlusele kutsumise eelduseks on testi läbimine. Vestluse aluseks on CV;
 • keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse füüsika, keemia ja matemaatika keskmine hinne (osakaal 25% punktisummast);
 • keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse bioloogia hinne (osakaal 20% punktisummast).

Kutseõppe õppekavad sealhulgas töökohapõhine õpe:

 • hooldustöötaja, tegevusjuhendaja ja lapsehoidja õppekavadele kandideerimisel keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse hinnete keskmine hinne;
 • erakorralise meditsiini tehniku erialale kandideerimisel lõputunnistuse keskmine hinne (osakaal 50% punktisummast) ja motivatsioonikiri (osakaal 50% punktisummast).

Terviseteaduse magistriõppe õppekava:

 • õe või ämmaemanda põhiõppe keskmine hinne akadeemilise õiendi alusel (osakaal 40% punktisummast);
 • kirjalikust ja suulisest osast koosnev vastuvõtukatse (osakaal 60% punktisummast).

Küsimuste korral kirjuta: vastuvott(at)nooruse.ee. Tutvu kindlasti ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtueeskirjaga.

Talvine vastuvõtt perioodil 03.12.2018–04.01.2019

Õe põhiõpe. Õppeaeg 3,5 aastat. 78 õppekohta.
Füsioterapeut. Osakoormusega õpe, õppeaeg 4,5 aastat. 20 õppekohta. NB! Õpe toimub Tallinnas!