Õpirände koordinaator 

Sinu ülesandeks on:

 • rahvusvahelise õpirände korraldamine ja edendamine kõrgkoolis;
 • õpirände populariseerimine ja õpirännet kajastava informatsiooni vahendamine läbi sobivate infokanalite;
 • õpirändes osalejate valik ja ettevalmistamine ning toetamine õpirändes osalemisel;
 • õpirände tulemuslikkuse ja ressursside kasutamise analüüsimine ja hindamine;
 • õpirändega seonduvate regulatsioonide ja dokumentatsiooni ning aruandluse tagamine;
 • rahvusvahelistes koostööprojektides osalemine;
 • valdkonna konverentside, teabepäevade ja rahvusvahelistumise nädala korraldamine.

Ootame kandideerima, kui:

 • väärtustad terviseteadlikkust, inimkesksust, professionaalsust ja arengule suunatust;
 • Sul on kõrgharidus ning rahvusvahelise koostöö kogemus;
 • omad rahvusvaheliste mobiilsusprogrammide koordineerimise kogemust;
 • valdad kõrgtasemel eesti ja inglise keelt nii kõnes kui ka kirjas;
 • Sul on väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus ning suurepärane eneseväljendusoskus;
 • oled täpne ja süsteemne, eestvedamisvõimeline, meeskonnatöö ja protsesside juhtimise oskustega ning osav ajaplaneerija;
 • Sul on valmisolek nii sise- kui välislähetusteks.

Meie pakume:

 • vaheldusrikast tööd ning võimalust aidata kaasa tervishoiuvaldkonna arengule;
 • arengu- ja enesetäiendamise võimalusi;
 • võimalust osaleda projektides ja programmides, sh rahvusvahelistes;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • kokkuleppel osaliselt kaugtööd ja paindlikku tööaega;
 • jõusaali ja sauna ning kogukonnateenuste kasutamise võimalust.


Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri koos palgasooviga, CV ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 31.07.2022 e-postile cv(at)nooruse.ee märgusõnaga
„opiranne_eesnimi_perekonnanimi“. Vestlused valitud kandidaatidega toimuvad 2.-4.08.2022.
Lisainformatsiooni töö sisu kohta annab õppeprorektor Kersti Viitkar, tel 5697 6707,
kerstiviitkar(at)nooruse.ee.

Töökoht asub Tartus, tööle asumise aeg: alates 15.08.2022 või kokkuleppel.