Vabad töökohad

Tartu Tervishoiu Kõrgkool kuulutab välja konkursi arendusspetsialisti ja õppeprorektori nõunik ametikohtadele.

Ootame kandideerima algatusvõimelisi inimesi, kellele meeldivad väljakutsed ja suhtlemine, on oma loomult kohusetundlikud ja koostööle orienteeritud.
 

Arendusspetsialist

Tööülesanded:

 • projektide ja programmidega seonduva informatsiooni haldamine, koondamine ja levitamine;
 • projektitaotluste koostamine, vormistamine ja esitamine;
 • ASTRA programmiga seotud tegevuste elluviimine ja aruandlus;
 • rahvusvahelistumise arendamine;
 • võõrkeelsete infomaterjalide koostamine, levitamine ning ingliskeelse kodulehe haldamine;
 • konverentside, teabepäevade ja kõrgkoolisiseste ürituste korraldusmeeskonnas osalemine.

Sobival kandidaadil on:

 • projektitaotluste koostamise kogemus;
 • (soovitavalt rahvusvahelise) projektijuhtimise kogemus;
 • väga hea inglise keele oskus;
 • pühendumus ja tulemustele orienteeritus;
 • strateegilise planeerimise ja ajajuhtimise oskus.
   

Õppeprorektori nõunik

Tööülesanded:

 • õppeprorektori nõustamine ja abistamine õppekorralduslike dokumentide ettevalmistamisel;
 • õppe- ja teadusstruktuuri  nõupidamiste ja koosolekute ettevalmistamine ja korraldamine;
 • õppe- ja teadusstruktuuri infoliikumise ja kirjavahetuse koordineerimine;
 • õppe- ja teadusstruktuuri tööks vajalike andmete ja materjalide kogumine ning analüüsimine;
 • külaliste vastuvõtu korraldamine;
 • konverentside, teabepäevade ja kõrgkoolisiseste ürituste korraldusmeeskonnas osalemine.

Sobival kandidaadil on:

 • asjaajamisalane töökogemus;
 • soovitavalt kõrgkoolis töötamise kogemus;
 • väga hea inglise keele oskus;
 • suhtlemis- ja planeerimisoskus;
 • täpsus, korrektsus, usaldusväärsus ja kohusetunne.


Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast ja huvitavat tööd;
 • nüüdisaegset ja mõnusat töökeskkonda ning meeldivat kollektiivi.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

1. CV;
2. avaldus;
3. motivatsioonikiri;
4. haridust tõendavate dokumentide koopiad;
5. muud kandideerija poolt oluliseks peetavad dokumendid.
 

Tööle asumise aeg: alates 13.08.2018

Dokumendid ja palgasoov esitada hiljemalt 29.06.2018 rektori nimele digiallkirjastatult nooruse(at)nooruse.ee märgusõnaga „konkurss".  Vestlused kandidaatidega toimuvad 9.-20.07.2018.

Täiendav teave telefonil 737 0203 või e-posti aadressil kerstiviitkar(at)nooruse.ee, Kersti Viitkar (õppeprorektor).