Vabad töökohad

Lisainformatsiooni ja kandideerimiseks vajalike dokumentide nägemiseks vajuta ametikoha nimetusele.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool kuulutab välja konkursi õppekorralduse osakonna juhataja ametikohale.

Osakonna juhataja ülesanne on tagada hästi toimiv õppekorraldus, mis toetab kõrgkooli õppetegevuse sisulisi arenguid nii õppejõudude kui üliõpilaste seisukohalt. Ootame kandideerima algatusvõimelisi inimesi, kellele meeldivad väljakutsed ja suhtlemine, on oma loomult kohusetundlikud ja koostööle orienteeritud.

Edukal kandidaadil on:

 • magistrikraad;
 • juhtimiskogemus;
 • teadmised Eesti haridussüsteemis;
 • seadusandluse lugemis- ja tõlgendamisoskus;
 • analüüsi-, organiseerimis- ja algatusvõime;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas;
 • ideede esitlemise oskus;
 • väga hea suhtlemisoskus, kohuse- ja vastutustunne, usaldusväärsus.

Kasuks tuleb:

 • kogemus kõrgharidusõppe korraldamisest;
 • projektijuhtimise ja kirjutamise oskus;
 • vene keele oskus.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

 1. CV;
 2. avaldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 5. muud kandideerija poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel alates veebruar 2018.

Dokumendid ja palgasoov esitada hiljemalt 19.01.2018 rektori nimele digiallkirjastatult nooruse(at)nooruse.ee märgusõnaga „konkurss".

Vestlused toimuvad ajavahemikul 22.01-26.01.2018.

Täiendav teave telefonil 737 0203 või e-posti aadressil kerstiviitkar(at)nooruse.ee, Kersti Viitkar (õppeprorektor).

Tartu Tervishoiu Kõrgkool kuulutab välja konkursi töökeskkonna spetsialisti ametikohale (koormus 0,25).

Töökeskkonna spetsialisti ülesandeks on töötervishoiu ja tööohutuse korraldamine/kontrollimine kõrgkoolis.

Ootame kandideerima algatusvõimelisi inimesi, kellele meeldivad väljakutsed ja suhtlemine, on oma loomult kohusetundlikud ja koostööle orienteeritud.

Edukal kandidaadil on:

 • rakenduskõrgharidusvõi bakalaureuse kraad;
 • teadmisedEesti töötervishoiu ja tööohutuse seadusandlusest;
 • seadusandluselugemis- ja tõlgendamisoskus;
 • analüüsi-,organiseerimis- ja algatusvõime;
 • heaeesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • hea suhtlemisoskus,kohuse- ja vastutustunne, usaldusväärsus.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

 1. CV;
 2. avaldus;
 3. haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 4. muud kandideerija poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel alates veebruar 2018.

Dokumendid ja palgasoov esitada hiljemalt 19.01.2018 haldus- ja finantsdirektori nimele digiallkirjastatult nooruse(at)nooruse.ee märgusõnaga „konkurss".

Vestlused toimuvad ajavahemikul 22.01-26.01.2018.

Täiendav teave telefonil 737 0205 või e-posti aadressil ermokruuse(at)nooruse.ee,Ermo Kruuse (haldus- ja finantsdirektor).