Ruumide rentimise vorm

Kinnitan, et käesoleva taotluse rahuldamise korral:

  1. kohustun tasuma konverentsi/seminari korraldamise ja vara (tehnika) kasutamise eest vastavalt kõrgkoolis kehtestatud hinnakirjale;
  2. vastutan ruumi ja selles paikneva vara eest ning võtan vastutuse kahju tekitamise (sh hävimine, kaotsiminek, tulekahju jms) korral;
  3. tagan tuleohutusnõuete järgimise õigusaktides kehtestatud tingimustel ning korras.
:
:
:
Captcha Code