RUUMIDE RENTIMINE

Kõrgkooli ruume on võimalik rentida näiteks seminaride, konverentside, õppepäevade, koolituste jms korraldamiseks. Õppehoone 0-korrusel on kolm omavahel video- ja audiosüsteemidega ühendatud auditooriumi, neist suurimasse mahub 160 inimest, teistes on kohti vastavalt 150 ja 85. Lisaks on võimalik rentida ka väiksemaid auditooriume. Ruumides on võimalik kasutada audio- ja videosüsteeme, dataprojektoreid, dokumendikaameraid, interaktiivseid tahvleid ja teisi kaasaegseid vahendeid. Eelistatult rendime ruume koostööpartneritele, meditsiini ja tervishoiu valdkonna sündmuste tarbeks. 

Koroonaviiruse leviku tõttu rendime ruume välja ainult erikokkuleppel. Võta ühendust allolevatel kontaktidel.