RUUMIDE RENTIMINE

NB! Koroonaviiruse levikul nakkuse riskide maandamiseks ei paku hetkel kõrgkool õpperuumide rentimise võimalust sündmuste ja/või koolitusteenuse pakkumiseks väljaspoole kõrgkooli.
 

Kõrgkooli ruume on võimalik rentida näiteks seminaride, konverentside, õppepäevade, koolituste jms korraldamiseks. Õppehoone 0-korrusel on kolm omavahel video- ja audiosüsteemidega ühendatud auditooriumi, neist suurimasse mahub 160 inimest, teistes on kohti vastavalt 150 ja 85. Lisaks on võimalik rentida ka väiksemaid auditooriume. Ruumides on võimalik kasutada audio- ja videosüsteeme, dataprojektoreid, dokumendikaameraid, interaktiivseid tahvleid ja teisi kaasaegseid vahendeid.

Eelistatult rendime ruume koostööpartneritele, meditsiini ja tervishoiu valdkonna sündmuste tarbeks. Kuna ruume kasutatakse igapäevaselt eelkõige õppetööks, tuleks rendisoov varakult edastada kõrvaloleva vormi kaudu.