20. - 21. märtsil viibivad Eestis Tartu Tervishoiu Kõrgkooli külalistena Helsinki Metropolia rakenduskõrgkooli bioanalüütiku õppekava 20 üliõpilast ja kaks õppejõudu. 20. märtsil tutvustasid meie koostööpartnerid Tartu Ülikooli Kliinikumist Tiit Salum ja Aivar Orav Soome üliõpilastele kliinilise keemia ja laboratoorse hematoloogia osakonda ning Toomas Kivastik haiglat üldiselt. 21. märtsil kohtusid külalised meie bioanalüütiku õppekava 1. - 3. kursuse üliõpilastega, tutvusid kõrgkooli ning siinse õppimiskeskkonnaga, sh laboratooriumidega.