Kõrgkooli virtuaaltuuri abil saab hea pildi õppehoone võimalustest ja õpikeskkonnast. Nüüdsest on lisandunud tuurile ka vaated õdede ja ämmaemandate praktikaruumidele.